หัวข้อข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 2002-02-26

ข่าวการศึกษา

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
ศธ.หนุน 8 วิทยาลัยสอนทำผ้าไหมไทย
ทปอ.ข้องใจกบข.กีดกันพนักงานมหาวิทยาลัย
ดันทบวงฯ เป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สวนดุสิตปลื้มสอนอังกฤษแนวใหม่เจ๋ง
“ม.รัฐ”เฮอีก 2 เดือนตั้งศาสตราจารย์เองได้
ปลัดทบวงฯ จี้เลิกดันทุรัง-สปศ.ชี้เข้าข่ายทำลายมหา’ลัย ศธ.อ้างยุบก.ม.เพื่อใช้มาตรฐานเกียว
ระเบิดเวลาลูกใหม่..ชาวทบวงฯกังขาโครงสร้างศธ.

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

โซล่าเซลล์แจ้งเกิดให้ติดเพิ่มอีก 50 บ้าน
เนคเทคจัดงานยักษ์สัมมนาอินเตอร์เน็ตเพิ่มทักษะเทคโนโลยี
จับเข่าคุยโรงงานทำข้อมูลดัชนีอุตฯ

ข่าววิจัย/พัฒนา

“ยาสีฟันสะเอา” ต้านโรคฟันผุ
ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด ผู้ค้นพบทฤษฎีฟิสิกส์จากกระดิบข้าวเหนียว
เครื่องแยกแร่ด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง
ศักยภาพการใช้หินบะซอลต์สำหรับผลิตเส้นใยแร่

ข่าวทั่วไป

ปิดซ่อมสะพานซังฮี้ถึง 23 มี.ค. ใช้งานมานานรอยต่อชำรุด
“เมี่ยงคำ” สุดยอดออร์เดิร์ฟไทยช่วยธาตุทั้ง 4

ข่าวการศึกษา


สมเด็จพระบรมฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 เวลา 17.00 น. ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยดำริของพระราชวิทยาคม (เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่) ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงินประมาณ 420 ล้านบาท ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดรับนักศึกษาทั้งประเภทภาคปกติและภาคสมทบ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 8 สาขา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 13 สาขา (สยามรัฐ พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 3)

ศธ.หนุน 8 วิทยาลัยสอนทำผ้าไหมไทย

นายจำลอง ครุฑขุนทด รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 4 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอโครงการพัฒนาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองโดยให้สถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา 8 แห่ง เป็นสถาบันที่ดำเนินการสอน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น จ.ขอนแก่น วิทยาลัยการอาชีพนางรอง วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี และกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปิดทำการสอนสาขาวิชาผ้าไหมไทย ในปี 2545 นี้ (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 20)

ทปอ.ข้องใจกบข.กีดกันพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองให้พนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล เป็นเสมือนข้าราชการประจำประเภทหนึ่ง และมีสิทธิในกองทุน กบข. แต่ทาง กบข. กลับไม่ยอมรับ นายสุธรรม แสงประทุม รมว.ทบวงมหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ขอคำชี้แจงจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รมว.กระทรวงการคลัง ได้ให้เหตุผลว่า พนักงานมีเงินเดือนมาก เกรงว่าจะทำให้ระบบเกิดความสับสน (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 10)

ดันทบวงฯ เป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

น.พ.กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กล่าวระหว่างหารือแลกเปลี่ยนกับคณะทำงานข้อมูลข่าวสารของทบวงมหาวิทยาลัยว่า สาเหตุที่หลายหน่วยงานยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพราะสังเกตุจะปลอดภัยหรือไม่ ผู้บังคับบัญชาจะว่าอย่างไร แต่ขณะนี้ไทยเป็นประเทศที่สามของเอเชียนอกจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่มี พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นต้องช่วยกันหาวิธีให้ประชาชนอยากเข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นหน้าที่ที่น่าภาคภูมิใจ โดยทำให้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานราชการอื่นๆ และขอให้ช่วยออกแบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่สนใจ ไม่ยุ่งยากด้วย นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลข่าวสาร (สขร.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิตเก็บข้อมูลตามหน่วยงานต่างๆ พบว่ามีหลายมหาวิทยาลัยไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทบวงฯ จึงพยายามผลักดันให้เกิดกลไกนี้ โดยเฉพาะให้มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเป็นต้นแบบของท้องถิ่น (มติชน เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 15)

สวนดุสิตปลื้มสอนอังกฤษแนวใหม่เจ๋ง

ดร.ณํฎฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันราชภัฏ (รภ.) สวนดุสิต เปิดเผยว่า จากที่สถาบันได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยให้บริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษามาสอนในช่วงปีการศึกษา 2544 นี้ ผลจากการประเมินความรู้ความสามารถนักศึกษาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก มีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลสำเร็จนี้อาจเกิดมาจากกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวมาประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตร มีสื่อช่วยเสริมบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ (มติชน จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 หน้า 20)

“ม.รัฐ”เฮอีก 2 เดือนตั้งศาสตราจารย์เองได้

ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการประชุม ก.ก.ม. วิชาการ(นัดพิเศษ) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มอบอำนาจการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ (ศจ.) แก่มหาวิทยาลัยของรัฐ โดย อ.ก.ม. วิชาการจะจัดทำเกณฑ์ระบบคุณภาพในการพิจารณา ศ.ซึ่งเป็นเกณฑ์กลางให้แก่มหาวิทยาลัย คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 18 มีนาคม จากนั้นจะเสนอคระกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ให้ความเห็นชอบสำหรับเกณฑ์ระบบคุณภาพที่ อ.ก.ม.วิชาการกำหนดคร่าวๆ คือ กำหนดบัญชีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขา และให้มหาวิทยาลัยเลือกผู้ประเมินจากบัญชีดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับผู้เข้ารับการประเมินไม่ควรรับเป็นผู้ประเมิน แม้ว่าจะเกษียณอายุไปแล้วก็ตาม และหากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในการประเมิน ให้การพิจารณาอุทธรณ์เป็นอำนาจของ ก.ม. และถือเป็นข้อยุติ เมื่อ ก.ม. เห็นชอบหลักเกณฑ์นี้แล้ว จะประกาศใช้ไม่เกิน 2 เดือน ส่วนมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐพิจารณา ศ.เองได้อยู่แล้วเพราะถือว่ามีระบบการบริหารงานแบบใหม่ อย่างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มติชน อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 20)

ปลัดทบวงฯ จี้เลิกดันทุรัง-สปศ.ชี้เข้าข่ายทำลายมหา’ลัย ศธ.อ้างยุบก.ม.เพื่อใช้มาตรฐานเกียว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ นายจำลอง ครุฑขุนทด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยคัดค้านยุบรวมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นกรรมการเดียวกันว่า ที่ผ่านมาได้เสนอทางออก 3 ทาง คือ 1. ตั้งองค์กรบริหารงานบุคคลเพียงชุดเดียว แล้วมีคณะอนุกรรมการ 3 ชุด คือ ก.ม. ก.ค.ศ. และคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 2. ตั้งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลคณะเดียวแต่ให้มีคณะบริหารงานบุคคลในแท่งบริหารแต่ละแท่งด้วย และ 3. เป็นข้อเสนอของทบวงมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้แยก ก.ม.ออกไป ส่วนคณะบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องใน ศธ. ให้รวมเป็นชุดเดียว ทั้งนี้ ข้อเสนอของ ศธ. ที่ต้องการให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพียงคณะใหญ่คณะเดียว เพราะต้องการให้เกิดมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกัน (มติชน อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 20)

ระเบิดเวลาลูกใหม่..ชาวทบวงฯกังขาโครงสร้างศธ.

โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ล่าสุด ที่ปรับให้สภาการศึกษาแห่งชาติไปอยู่ใต้สำนักงานปลัดกระทรวง และให้ปลัดกระทรวงและเลขาธิการสภาการศึกษาฯ เป็นคนคนเดียวนั้น กำลังอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ไม่เพียง นายสุศึกษา (สปศ.) ที่ออกมาติงว่าถอยหลังเข้าคลอง รัฐมนตรียึดอำนาจเบ็ดเสร็จ หรือ ดร.รุ่ง แก้วแดง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (กกศ.) ที่เห็นทำนองว่าจะทำให้หน่วยงานสมองของชาติฝ่อ (มติชน จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 20)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


โซล่าเซลล์แจ้งเกิดให้ติดเพิ่มอีก 50 บ้าน

นายพิทักษ์ อินทรวิทยนันท์ รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติงบฯ 24 ล้านให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ทำโครงการสาธิตระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน 50 หลังคาเรือน และให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 120 ล้าน ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีกำลังผลิตไฟฟ้า 30กิโลวัตต์ ภายในปี 46 (สยามรัฐ พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 6)

เนคเทคจัดงานยักษ์สัมมนาอินเตอร์เน็ตเพิ่มทักษะเทคโนโลยี

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันต์กูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ Asia-Pacific Regional Internet Conference on Operational Technoligies หรือ APRICOT 2002 จัดโดยเนคเทค ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. – 7 มี.ค.2545 (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 9)

จับเข่าคุยโรงงานทำข้อมูลดัชนีอุตฯ

นายดำริ สุโขธนัง ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคมนี้ สศอ. ได้จัดทำโครงการพบปะผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับของ สศอ. ไปหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในโครงการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรม พร้อมทั้งชี้แจงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรม และขอความร่วมมือให้โรงงานอุตสาหกรรมให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงดัชนีอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถชี้วัดภาวะอุตสาหกรรมในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 9)

ข่าววิจัย/พัฒนา


“ยาสีฟันสะเอา” ต้านโรคฟันผุ

ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ได้ริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสะเดา ซึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจากสารสกัดสะเดา ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเทียบเท่ากับยาสีฟันสมุนไพรที่จำหน่ายในท้องตลาด ยาสีฟันสะเดา นี้นับเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนิดใหม่ที่มีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ ทั้งยังมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค รวมทั้งมีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองอย่างจริงจัง วท. มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมต่อไป (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 24)

ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด ผู้ค้นพบทฤษฎีฟิสิกส์จากกระดิบข้าวเหนียว

ลักษณ์คณา ดิษฐ์ขุนทด หรือ น้องนุ่น นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) น้องนุ่น เป็นนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาการเก็บรักษาอุณหภูมิและความชื้นของกระติดข้าวลายสองยืน ลายขิดตาแมวและลายคุบ” จากการทดลองเกี่ยวกับการเก็บรักษาอุณหภูมิ พบว่า กระติบข้าวลายขิดตาแมวมีอุณหภูมิสูงที่สุด รองลงมาคือ ลายสองยืนและลายคุบตามลำดับ ต่อมาเป็นการทดลองเกี่ยวกับการเก็บรักษาความชื้น พบว่า ข้าวเหนียวนึ่งที่ใส่ในกระติดข้าวลายสองยืนมีน้ำหนักลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ลายคุบ และลายขิดตาแมว (สยามรัฐ พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545)

เครื่องแยกแร่ด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง

ผศ.ดร.อารีย์ วิเชียรฉาย คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้วิจัยสร้างเครื่องแยกแร่ด้วยสนามแม่เหล็กกำลังสูง และแต่งแร่ให้มีคุณภาพ และยังสามารถพัฒนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ไส้กรองเซลล์เม็ดเลือดเป็นการลดดุลการค้าและแทนการนำเข้าเครื่องมือจากต่างประเทศ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 24)

ศักยภาพการใช้หินบะซอลต์สำหรับผลิตเส้นใยแร่

นายปรีดา พิมพ์ขาวขำ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยถึงศักยภาพการใช้หินบะซอลต์ ซึ่งมีในประเทศสำหรับผลิตเส้นใยแร่ขึ้น สามารถใช้เป็นฉนวนความร้อน อุปกรณ์รถยนต์ งานวิจัยนี้สามารถกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรม Basalt Fiber ขึ้นในประเทศไทย (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 24)

ข่าวทั่วไป


ปิดซ่อมสะพานซังฮี้ถึง 23 มี.ค. ใช้งานมานานรอยต่อชำรุด

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อธิบดีกรมโยธาธิการ เปิดเผยว่า กรมโยธิการปิดซ่อมสะพานซังฮี้ทุกคืนวัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 22.00-05.00 น. จนถึงวันที่ 23 มีนาคมนี้ เหลือการจราจรฝั่งละ 1 ช่องจราจร เนื่องจากรอยต่อสะพานชำรุดตามสภาพการใช้งาน (เดลินิวส์ พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 34)

“เมี่ยงคำ” สุดยอดออร์เดิร์ฟไทยช่วยธาตุทั้ง 4

พ.ญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เปิดเผยถึงการรับประทานอาหารเพื่อปรับสมดุลของธาตุในร่างกายว่า “เมี่ยงคำ” เป็นอาหารภาคกลาง ข้อมูลในทางแพทย์แผนไทยระบุสรรพคุณทางยา จะเห็นว่า มะพร้าวมีรสมันหวาน บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น ใช้รักษาโรคกระดูก ช่วยบำรุงธาตุดิน ถั่วลิสงรสมัน บำรุงเส้นเอ็น บำรุงธาตุดิน หอมแดงรสเผ็ดร้อน แก้ไอขับเสมหะ แก้โรคในปาก แก้ไขหวัด บำรุงธาตุลม ขิงรสเผ็ดร้อน แก้ลมจุกเสียด แก้เสมหะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน บำรุงธาตุลม มะนาวเปลือกผลมีรสขม ช่วยขับลม บำรุงธาตุไฟ น้ำมะนาวรสเปรี้ยว ขับเสมหะ บำรุงธาตุน้ำ พริกขี้หนูเผ็ด ช่วยเจริญอาหาร ขับลม ช่วยย่อย บำรุงธาตุลม ใบชะพลูรสเผ็ดเล็กน้อย แก้ธาตุพิการ ขับลม บำรุงธาตุน้ำ ใบทองหลาง ขับพยาธิไส้เดือน แก้ตาแดง ตาแฉะ ดับพิษ บำรุงธาตุไฟ ข่ารสเผ็ดปร่าและร้อน ช่วยขับลม ช่วยขับพิษโลหิตในมดลูก ตะไคร้ แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ ช่วยเจริญอาหาร บำรุงธาตุลม เมี่ยงคำ 1 ชุด ให้พลังงานแก่ร่างกาย 659 กิโลแคลอรี่ (มติชน จันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 หน้า 16)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215