หัวข้อข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 2002-05-13

ข่าวการศึกษา

อาชีวะรับกว่า 3 หมื่น “เด็กพลาดเอนท์”
ทบวงฯเตรียมกู้เงิน “ดอกเบี้ยต่ำ” สร้างหอพักรองรับนศ.ทั่วประเทศ
ไทยคว้าเหรียญเงินแข่ง “ฟิสิกส์โอลิมปิก” ระดับเอเชียครั้งแรก
ศธ.ยันไม่กระทบเรียนฟรี 12 ปี หลังครม.ปรับลดงบ
ลาดกระบังเลือกผลิตภัณฑ์ “ซิสโก้” ขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที
สถาบันภาษาเอซีแอลบุกตลาด กศ.ไทย
ดีเดย์หลักสูตรพื้นฐานเริ่มภาคเรียน 1/2545
กุนซือ สกว.แฉกระทรวงวิทย์ใช้อำนาจแทนปัญญา
“วิโชติ” รับสนิทลูกนายกฯ-ไม่เกี่ยวชิงอธิการฯมร


ข่าววิจัย/พัฒนา

วท.บรรลุอีก 3 ยอด “นวัตกรรมใหม่”

ข่าวทั่วไป

สธ.ถกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งด “บุหรี่-เหล้า” หันออกกำลัง
กระตุ้นเห็นคุณค่า “แพทย์แผนไทย” ก่อนต่างชาติฉก “ภูมิปัญญา” เกลี้ยง
คนกรุงอ่วมน้ำท่วมหนักปีนี้ เหตุใช้น้ำบาดาลแผ่นดินทรุด

ข่าวการศึกษา


อาชีวะรับกว่า 3 หมื่น “เด็กพลาดเอนท์”

นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ขณะนี้วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศยังมีที่ว่างอีก 30,512 ที่นั่ง ไว้รองรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าที่ต้องการจะเรียนต่อในสายอาชีพระดับประกาศนีบัตรชั้นสูง (ปวส.) แบ่งเป็นที่นั่งของวิทยาลัยในกรุงเทพฯ จำนวน 1,419 ที่นั่ง และต่างจังหวัด 29,093 ที่นั่ง โดยเฉพาะในส่วนของการรับนักเรียนสายสามัญนั้นได้มีการขยายจำนวนรับเพิ่มจากปีที่แล้วด้วย นอกจากนี้ในปีการศึกษานี้ จะมีการเปิดซัมเมอร์ปรับพื้นฐานให้นักเรียนที่จบสายสามัญซึ่งจะไม่มีพื้นฐานระดับ ปวช. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนต่อในระดับ ปวส.ได้และการเปิดซัมเมอร์ปรับพื้นฐานจะทำให้นักเรียนสายสามัญที่มาเรียนต่อ ปวส. ใช้เวลาเรียนน้อยลงด้วยจากแต่ก่อนที่ต้องใช้เวลาเรียนถึง 2 ปีครึ่ง ก็จะเหลือแค่ 2 ปี เท่ากับนักเรียนที่จบ ปวช. มาเรียนต่อในระดับ ปวส. (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2545 หน้า 8)

ทบวงฯเตรียมกู้เงิน “ดอกเบี้ยต่ำ” สร้างหอพักรองรับนศ.ทั่วประเทศ

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา พบว่านอกจากปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแล้ว ปัญหาการขาดแคลนหอพักที่เหมาะสมสำหรับนิสิตนักศึกษาก็เป็นปัญหาสำคัญ สำหรับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคและเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งทั่วประเทศอีกด้วยขณะนี้ทบวงฯกำลังสำรวจปริมาณหอพัก และความต้องการใช้หอพักของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จากนั้นจะจัดทำรายการและวงเงินที่จะใช้ในการก่อสร้างหอพักทั้งหมด เพื่อยื่นขอกู้ธนาคารในคราวเดียวกัน ซึ่งหากว่าปริมาณหอพักมีเพิ่มขึ้นและมหาวิทยาลัยเข้าไปจัดการหอพักให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาการเล่นการพนัน ลดลงได้โดยอัตโนมัติ (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2545 หน้า 8)

ไทยคว้าเหรียญเงินแข่ง “ฟิสิกส์โอลิมปิก” ระดับเอเชียครั้งแรก

นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าจากการทีประเทศไทยส่งเยาวชนไทยซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่ 3 ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพที่มหาวิทยาลัย Nanyang Technological University ระหว่างวันที่ 6-13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จากการประกาศผลการแข่งขันปรากฏว่า เยาวชนไทยได้รับเหรียญรางวัล 2 รางวัลคือ นายธเนศ พฤทธิวรสิน จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ Best Creative Solutions อีกหนึ่งรางวัล นายวีรพงศ์ ผดุงศักดิ์อนันต์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นอกจากนั้นได้รับประกาศเกียรติคุณอีก 4 รางวัล คือ นายสินิทธิ์ วิธวาศิริ ชั้น ม.6 โรงเรียนจิตรลดา นายธีรพงศ์ โตเจริญโชค ชั้น ม.6 โรงเรียนทิวไผ่งาม นายมนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล ชั้น ม.6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ นายปวิธ แสงจันทร์ ชั้น ม.5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งนี้ มองว่าเด็กไทยที่พลาดในครั้งนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีศักยภาพ เนื่องจากในภาพรวมมีคะแนนภาคทฤษฎีอยู่ในขั้นดี แต่ไปพลาดในส่วนของภาคปฏิบัติ ซึ่งคงต้องกลับมาปรับในส่วนของหลักสูตรให้สอดคล้องมากขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2545 หน้า 8)

ศธ.ยันไม่กระทบเรียนฟรี 12 ปี หลังครม.ปรับลดงบ

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้พิจารณาอนมุติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ภาพรวมทั้งประเทศจำนวน 999,900 ล้านบาททว่าในส่วนเฉพาะศธ. ได้ 158,729 ล้านบาท จากที่เสนอไปจำนวน 162,428 ล้านบาท ซึ่งถูกปรับลดไป 3,698 ล้านบาท คิดเป็น 2.3% ส่วนค่าใช้จ่ายรายหัวจำนวน 19,000 ล้านบาท ในการอุดหนุนการจัดการศึกษาฟรี 12 ปีนั้นไม่กระทบ ทั้งนี้สำหรับงบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ 19,000 ล้านบาทนั้น สามารถครอบคลุมได้ทุกแนวทาง สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในโรงเรียนรัฐนั้นคงไม่มีปัญหา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 1,210 บาทมัธยมศึกษาตอนต้น 2,340 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,270 บาท ส่วนระดับอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรม 5,470บาท พาณิชย์ 3,780 บาท คหกรรม 4,770 บาท ศิลป 5,770 บาท และเกษตร 9,970 บาท โดยตัวเลขดังกล่าวนี้ครอบคลุมเพียงงบประมาณดำเนินการเท่านั้น ส่วนงบประมาณเงินเดือนครูโรงเรียนรัฐนั้น มีแยกต่างหาก (กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2545 หน้า 8)

ลาดกระบังเลือกผลิตภัณฑ์ “ซิสโก้” ขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานไอที

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ประกาศเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ ภายใต้การบริการของบริษัทดาต้าคร้าฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ด้านเครือข่ายสำหรับแผนการขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานของทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับแผนระยะยาวด้านการเรียนการสอนรวมถึงการวิจัยและพัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เนื่องจากทางคณะให้บริการการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับไอทีโดยตรง จึงต้องเน้นเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่เป็นมาตรฐานสากลของวันนี้และในอนาคต และพร้อมสำหรับการผลิตบุคลากรป้อนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยทางคณะได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านไอทีแห่งภูมิภาคเอเชียตะวัน-ออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับนักศึกษาจากนานาชาติอีกด้วย (มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2545 หน้า 19)

สถาบันภาษาเอซีแอลบุกตลาด กศ.ไทย

มร.โรเบริต์ มัวครอฟท์ กรรมการภาษาเอซีแอลอิงลิช ( ประเทศไทย) และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจต่างประเทศสถาบันภาษาเอซีแอลซิดนีย์ เปิดเผยว่าทางสถาบันได้ทำการเปิดสาขาใหม่ล่าสุดในประเทศไทย จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการขยายสาขาไปในประเทศเวียดนาม 2 แห่ง และประเทศจีน 4 แห่ง เนื่องจากพบว่าระหว่างปี 2544-2545 มีนักศึกษาไทยศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 14,750 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ประมาณ18% และเพิ่มจากปี 2542 กว่า 18% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 35.5% ของคนไทยที่ศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งนี้ สถาบันไม่ได้ต้องการแข่งขันหรือทดแทนการศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ขยายโอกาสสำหรับผู้ที่ไม่พร้อมศึกษาต่อต่างประ-เทศซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่ใหญ่กว่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาในประเทศไทย กับการศึกษาต่อในออสเตรเลียจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าเล่าเรียนได้กว่า 3 เท่า อย่างไรก็ตามสำหรับเงินลงทุนเบื้องต้นครั้งนี้จำนวน 10 ล้านบาท (กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2545 หน้า10)

ดีเดย์หลักสูตรพื้นฐานเริ่มภาคเรียน 1/2545

นางสิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการว่า ตามที่ ศธ.ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเริ่มในโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 2,200 โรง ในปีการศึกษา 2545 นั้น ศธ.ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ซึ่งมีผู้รับผิดชอบดังนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีอธิบดีกรมวิชาการเป็นประธาน กลุ่มคณิตศาสตร์และกลุ่มวิทยาศาสตร์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโน-โลยีเป็นประธาน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเป็นประธาน กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาอธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธาน กลุ่มศิลปะอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเป็นประธาน กลุ่มภาษาต่างประเทศอธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธาน และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลัด ศธ.เป็นประธาน ทำหน้าที่กำกับและติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อไม่ให้ถูกผู้เรียนประณามว่าเป็นหลักสูตร “ควายเซ็นเตอร์” (กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2545 หน้า 10)

กุนซือ สกว.แฉกระทรวงวิทย์ใช้อำนาจแทนปัญญา

จากกรณีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำหนังสือคัดค้านขอไม่เข้าอยู่ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงสร้างใหม่นั้นส่วนใหญ่สนับสนุนไม่ให้รวม สกว. อยู่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ทีปรึกษา สกว.กล่าวว่า สกว.จัดเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมองค์ความรู้ที่ดีแล้ว ดังนั้น จึงควรจะเก็บรักษาเอาไว้อย่าให้อำนาจทางการเมืองมาครอบงำได้ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้รัฐบาลอาจไม่ได้คิดละเอียดเพียงพอและทำอะไรแบบง่ายๆเกินไป และยังมองไม่ครบทุกด้าน ส่วน ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษา สกว.กล่าวว่า อยากให้ผู้มีอำนาจได้ใช้ปัญญาในการตัดสินใจ สิ่งที่เป็นห่วงมากคือ การบริหารงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯในยุคปัจจุบันค่อนข้างจะอันตรายมาก เพราะไม่ได้ใช้ปัญญาในการสั่ง แต่ใช้นโยบายเฉพาะกิจของผู้มีอำนาจในแต่ละยุคสมัย ซึ่งผลสุดท้ายก็สร้างความเสียหายให้บ้านเมือง ดังนั้น จึงไม่อยากให้ สกว.เข้าไปอยู่ภายใต้การบริหารงานในลักษณะดังกล่าว (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2545 หน้า 15)

“วิโชติ” รับสนิทลูกนายกฯ-ไม่เกี่ยวชิงอธิการฯมร

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดี มร.คนใหม่แทนนายรังสรรค์ แสงสุข ที่จะหมดวาระเดือนสิงหาคมนี้ว่า บรรยากาศเริ่มคึกคัก ผู้ที่สนับสนุนนายรังสรรค์เป็นอธิการบดีสมัยที่ 4 ได้ลงชื่อเพื่อเสนอนายรังสรรค์ลงสมัคร ส่วนผู้ที่คาดหมายจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญคือ นายวิโชติ วัณโณ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งสนิทกับคนใกล้ชิด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายวิโชติเริ่มเดินสายแนะนำตัว พร้อมขึ้นป้ายโปสเตอร์ขนาดใหญ่ 2 ป้าย สนับสนุนพลังนักศึกษาว่าเป็นพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชูนโยบายคัดค้านการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล โดยจะผลักดันให้รัฐบาลยกเว้น มร.ไม่ต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพ นายโชติกล่าวว่า ตนชูนโยบายไม่สนับสนุนให้ มร.เปลี่ยนสถานภาพ แม้จะเป็นนโยบายรัฐบาล เพราะไม่เช่นนั้นลูกหลานคนจนจะไม่มีโอกาสเรียน และเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในระบบราชการก็สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ยอมรับว่ารู้จักกับนายพานทองแท้ ชินวัตร ลูกชาย พ.ต.ท.ทักษิณ จริง เพราะนายพานทองแท้เรียนหลักสูตรปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ภาคพิเศษ และตนเป็นอาจารย์ช่วยติวในบางวิชาให้ แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาอธิการบดี(มติชนรายวัน วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2545 หน้า 15)


ข่าววิจัย/พัฒนา


วท.บรรลุอีก 3 ยอด “นวัตกรรมใหม่”

นายพีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นักวิจัยของ วท.ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตนวัตกรรมใหม่ถึง 3 ผลงานด้วยกัน ประกอบด้วยเครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติต้นแบบ เครื่องทำหมอกไฮเทค และเครื่องล้างมะนาว ซึ่ง ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร พร้อมกับเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 – 25พฤษภาคม นี้ ในงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา วท. ในงานมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับกลุ่มประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ การจัดตลาดนัดเทคโนโลยี การไขปัญหาวิชาการ ซึ่งจะเปิดให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs เข้าชมผงานและรับปรึกษาปัญหา และให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนและการตลาด การฝึกอบรมวิชาชีพฟรีส่วนกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จะมีกิจกรรมให้ความรู้และกระตุ้นความสนใจให้เยาวชนสนใจวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น อาทิ กิจกรรมท่องโลกจุลินทรีย์ ท่องแดนสมุนไพร มหัศจรรย์พรรณพืช เป็นต้น (มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2545 หน้า 18)

ข่าวทั่วไป


สธ.ถกดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ งด “บุหรี่-เหล้า” หันออกกำลัง

นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ทำให้ปัญหาการได้รับบริการสุขภาพเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยลงแต่ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุทีเกิดจากปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะจากความเครียด หรือความยากลำบากในการดำรงชีพมีมากขึ้น ขอแนะนำผู้สูงอายุที่ต้องต่อสู้กับสภาพดอกเบี้ยลดลงด้วยการเลิกใช้ของบริโภคบางอย่างที่อาจทำลายสุขภาพ เพราะนอกจากจะเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วยังทำให้สุขภาพเลวลง เช่น บุหรี่ เหล้า หรืออาหารสุขภาพแพงๆ ที่ปัจจุบันมีการโฆษณามากมายเกินความจำเป็น แล้วหันมารวมกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อลดความเครียด เช่น ออกกำลังกาย นั่งสมาธิ สูดอากาศบริสุทธิ์ตามสวนสาธารณะต่างๆ เป็นต้น น.พ.สงวน กล่าวว่านอกจากนี้สมาชิกในสังคมควรให้การช่วยเหลือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้สูงอายุในโอกาสต่างๆ เช่น ลดราคาในการใช้บริการต่างๆ การดูหนังดูละคร การซื้อหนังสืออ่าน และบริการที่ทำให้เกิดการผักพ่อนอื่นๆ รวมทั้งให้การดูแลเมื่อผู้สูงอายุมีกิจกรรมประจำวันต่างๆ เช่น เมื่อขึ้นรถโดยสารประจำทาง การเข้าคิวจับจ่ายของ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะทำให้วัฒนธรรมที่ดีไม่หายไปแล้วยังช่วยปกป้องให้สุขภาพของผู้สูงอายุเกิดอันตรายน้อยลงอีกด้วย (มติชนรายวัน วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2545 หน้า 18)

กระตุ้นเห็นคุณค่า “แพทย์แผนไทย” ก่อนต่างชาติฉก “ภูมิปัญญา” เกลี้ยง

น.พ. สุรพงษ์ สืบวงศ์สี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อเร็วๆนี้ว่า คนไทยขณะนี้ให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนไทยน้อยมาก และให้ความสำคัยเพียงไม่กี่จุด เช่น การนวด อาหารไทย ขณะที่คนต่างประเทศให้ความสนใจติดตามสมุนไพรและองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยมากกว่า อย่างการนวดไทยกลายเป็นตำราที่ถูกทำไว้อย่างมีระบบ โดยนักเขียนต่างประเทศซึ่งคนไทยไม่ควรมองข้ามภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ น.พ. สุรพงษ์กล่าวอีกว่า ภูมิปัญญาไทยที่มีอยู่ เช่น ขมิ้นชันสามารถรักษาโรคกระเพาะได้ และกลายเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์แล้วว่าดีกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ และยังมียาสมุนไพรอีกหลายชนิดที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัย ซึ่งยังไม่อยากเปิดเผย เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้มีนักธุรกิจจากต่างชาติจะมาของานวิจัยเพื่อไปศึกษาต่อ จึงได้บอกนักวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นผลประโยชน์ของชาติจึงไม่สมควรเปิดเผยงานวิจัยออกไปจนกว่าจะมีการจดสิทธิบัตรแล้ว “ขณะนี้แม้ว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามากว้านซื้อสมุนไพรของไทย เช่น กวาวเครือขาว มีการขุดไปจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และนำไปแยกสกัดออกมาเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ ซึ่งมีข่าวออกมาแล้วว่ามีการจดสิทธิบัตรในประเทศของชาวต่างชาติ ซึ่งการเข้ามาของกลุ่มชาวต่างชาติจะเข้ามาโดยขอความร่วมมือจากคนไทยบางกลุ่มผมเห็นว่าผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญในการติดตามตรวจสอบประเด็นเหล่านี้อย่างเร่งด่วน เช่น การให้ความรู้คนไทยด้วยกันเองเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก หรือการนำกฎหมายมาบังคับใช้ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรรีบมาบังคับใช้ให้เร็วที่สุด” น.พ.สุรพงษ์กล่าว (มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2545 หน้า 18)

คนกรุงอ่วมน้ำท่วมหนักปีนี้ เหตุใช้น้ำบาดาลแผ่นดินทรุด

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง “ ธรณีวิทยากับปัญหากรุงเทพฯ” โดยนายสมศักดิ์โพธิสัตย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่างถึงปัญหาด้านธรณีของ กทม. ว่าจากสภาพธรณีวิทยาของ กทม. ที่เมื่อ 6,000 ปีที่ผ่านมาเคยมีน้ำทะเลท่วมถึงและเกิดดินตะกอนทะเลที่เรียกว่า “บางกอกเคย์” ในระยะ 5-25 เมตร ซึ่งเป็นดินที่อ่อนและเกิดการทรุดตัวได้ง่าย ทำให้ กทม.มีปัญหาธรณีวิทยาหลายด้านด้วยกัน ด้านนายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการ กทม. กล่าวว่า เนื่องจากสภาพธรณีวิทยาของ กทม.เป็นดินที่อ่อนตัวง่าย ทำให้เกิดปัญหาการทรุดตัวและเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง โดยในปี 2545 นี้ กทม.ได้ประเมินเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมเอาไว้แล้ว พบว่าปีนี้ กทม.จะประสบปัญหาน้ำท่วมหนักกว่าปีที่ผ่านมา (กรุงเทพธุรกิจ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2545 หน้า 7)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215