หัวข้อข่าวปีที่ 3 ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 2002-09-03

ข่าวการศึกษา

เผยผลวิจัยชี้เด็กไทยอ่อนวิทย์-คณิต สุดๆ สอบตกถึง 95%
กศน.โชว์งานหลังช้าง จัดแจกฟรีข้อสอบเอนท์
มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์
ทบวงฯพร้อมนำร่องโครงสร้างใหม่ 6 ก.ย.
สสวท.เผย 20 โรงเรียนชิงสุดยอดหุ่นยนต์บังคับ

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

ผลิตเนื้อไม้เทียม
ยักษ์เครื่องไฟฟ้า ลุยค้านมอก. 1195
ไฮเทคล่องใต้ ใน Southern It 2002
เอทานอลแทนน้ำมัน

ข่าววิจัย/พัฒนา

มจธ.สร้างบ่อหมักชีวภาพ น้ำเสียโรงงานแป้งเป็นพลังงานทดแทน
โรงงานต้นแบบสกัดสารจากสะเดา ลดต้นทุนการผลิต

ข่าวทั่วไป

ถวายรางวัลราชินีพัฒนา “ไหม” โลก
เทศบาลอ่าวอุดมชื่อใหม่ เจ้าพระยาสุรศักดิ์
20 ก.ย. นี้ในหลวงเสด็จฯเปิดพระราม 8
สำรวจป้ายทั่วกรุงเทพพบไม่ปลอดภัย 327 ป้าย
สรุปย้าย “ช้าง”ออกจากอุทยานอยุธยา

ข่าวการศึกษา


เผยผลวิจัยชี้เด็กไทยอ่อนวิทย์-คณิต สุดๆ สอบตกถึง 95%

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทย โดยวิเคราะห์จากผลสอบเอนทรานซ์ระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงปัจจุบัน จำนวน 6 ครั้ง ใน 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก โดยนักเรียนที่สอบได้ไม่เกิน 30 คะแนน มีอยู่ถึง 70% และมีผู้สอบได้เกินครึ่งเพียง 5% ดังนั้นจึงมีนักเรียนที่สอบตกถึง 95 % นอกจากนี้ผลการสอบทั้ง 6 ครั้ง ก็ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งแสดงว่าเด็กไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ยังไม่ดี ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา (เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545 หน้า 8)

กศน.โชว์งานหลังช้าง จัดแจกฟรีข้อสอบเอนท์

นายวิมล จำนงบุตร ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปิดเผยว่า กศน.จะจัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” และงาน “วันกศน.เพื่อปวงชน” ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์โดยในงานจะจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จจนได้รับรางวัลจากยูเนสโก การเสวนาทางวิชาการและการจัดการเรียรรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้น “60 นาทีมีงานทำ” นอกจากนี้ยังจะการจัดกวดวิชาเข้ามหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ปิง จากสถาบันกวดวิชาดาว้องท์ มาเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้วย อีกทั้งการจัดพิมพ์ตัวอย่างข้อสอบที่เคยใช้สอบเจ้ามหาวิทยาลัยปีล่าสุด พร้อมคำอธิบายคำถามและเฉลยคำตอบ แจกฟรีในวันงาน วันละประมาณ 1,000 เล่มด้วย (สยามรัฐ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2545 หน้า 7)

มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์

มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1209 ประมาณเกือบ 800 ปีมาแล้ว ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาลัย (College) ซึ่งสอนสาขาต่างๆ ถึง 31 แห่ง โดยขณะนี้มีนักศึกษาประมาณ 60,000 คนจากทั่วโลก มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกกว่า 40,000 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 10,000 กว่าคนเท่านั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีคนดังหลายๆ คน เช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน (Isac Newton) ที่ค้นพบทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก และยังมีนักวิทยาศาสตร์ทีดังระดับโลกอีกคนที่ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ คือ สตีเฟ่น ฮอร์กิง (Steven Hawking) ซึ่งคิดทฤษฎีการกำเนิดของสุริยจักรวาล มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลมากกว่า 80 คน จากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และการสอบเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่ายากมาก (เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545 หน้า 16)

ทบวงฯพร้อมนำร่องโครงสร้างใหม่ 6 ก.ย.

ศ.ดร.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการนำร่องปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย.ว่า ทบวงฯพร้อมที่จะนำร่องปฏิบัติงานตามโครงสร้างใหม่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก ส่วนหน่วยงานนำร่อง เช่น สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาจะต้องมีการกำหนดและดูมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆ ที่จะมาเข้าร่วมให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันราชภัฎ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ส่วนสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบอุดมศึกษาซึ่งในอนาคตไม่ดูเฉพาะข้าราชการสาย ก ข และ ค เท่านั้น แต่จะต้องดูข้าราชการจาก รภ. รม. นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนต่างๆ ด้วย ส่วนสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศก็จะต้องทำงานให้กว้างขวางขึ้น ไม่เฉพาะดูอุดมศึกษาในประเทศเท่านั้นแต่จะต้องดูทั่วโลก และดูถึงสิทธิการคุ้มครองประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ เป็นต้น (เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545 หน้า 14)

สสวท.เผย 20 โรงเรียนชิงสุดยอดหุ่นยนต์บังคับ

นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยถึงโรงเรียนที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ในโอกาสวันสถาปนาสสวท. ครบ 30 ปี โดยการคัดเลือกจากศูนย์การแข่งขันระดับภูมิภาค 10 ศูนย์ทั่วประเทศ ได้แก่ จ.เพชรบุรี ร.ร.พรหมานุสรณ์ ร.ร.บ้านแหลมวิทยา จ.เชียงราย ร.ร.สามัคคีวิทยาคม ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.มุกดาหาร ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี ร.ร.นารีกูล จ.กระบี่ ร.ร.อำมาตย์พานิชกูล จ.ระนอง ร.ร.พิชัยรัตนาราช จ.ระยอง ร.ร.ระยองวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี ร.ร.ปราจีนราษฏร์อำรุง จ.สุรินทร์ ร.ร.สุรวิทยาคาร จ.นครราชสีมา ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย จ.พิษณุโลก ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี จ.พิจิตร ร.ร.พิจิตรพิทยาคม กรุงเทพฯ ร.ร.สตรีวิทยา2

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


ผลิตเนื้อไม้เทียม

นายเชาวน์วิทย์ จรุนาวิน ผู้คิดค้นสูตรการผลิตเนื้อไม้เทียม กล่าวว่า สูตรการผสมเรซิ่นคิดค้นใช้เวลาร่วม 10 ปี ใช้เงินจำนวนมหาศาล แต่ผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจมาก เพราะทั้งเสียนไม้ ทางไม้ และสีไม้เหมือนกับไม้สักมาก ราคาก็ไม่แพงมาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เหนียวและแข็งแรงทนทาน และยังใช้ประโยชน์จากเรซิ่นในงานหล่อประเภทอื่น อาทิ หุ่นขี้ผึ้ง พระพุทธรูป และผลงานก็ได้จดสิทธิบัตรแล้ว (เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2545 หน้า 25)

ยักษ์เครื่องไฟฟ้า ลุยค้านมอก. 1195

แหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัทเวิลด์อิเล็กทริค จำกัด บริษัทโคราช เดนกิ บริษัทเจวีซี บริษัททอมสัน และบริษัทโซนี ซึ่งถือว่ามีการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์สี เครื่องเล่นวีดีโอซีดี คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 2 แสนบาท ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือมายังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อขอให้ระงับการใช้กฎหมายมาตรฐาน มอก. 1195 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย. 2545 นี้เป็นต้นไป (เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545 หน้า 15)

ไฮเทคล่องใต้ ใน Southern It 2002

ชมรมธุรกิจคอมพิวเตอร์จังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลกจัดขึ้นเพื่อแสดงสินค้า และสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และไอที โดยเป้าหมายต้องการให้ผู้ใช้ในภาคใต้กว่า 7 จังหวัด มีโอกาสสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่นับวันจะมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น (เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545 หน้า 16)

เอทานอลแทนน้ำมัน

วิศวกรรมสาร ฉบับเดือนสิงหาคม รายงานความคืบหน้าโครงการผลิตเอทานอบเป็นเชื้อเพลิง ในรายงานระบุว่า นายมนู เลียวไพโรจน์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการเอทานอลแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่คณะกรรมการฯ ออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ปรากฏว่ามีผู้สนใจแสดงความประสงค์จะลงทุน 25 ราย ยื่นเอกสาร 12 ราย พิจารณารายที่เข้าหลักทรัพย์ 8 ราย ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติให้จัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงดังนี้ 1. บริษัท พรวิไล อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด 2. บริษัท ไทยอะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 3.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แก๊ส โซฮอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4. บริษัท แสงโสม จำกัด 5.บริษัท ไทยง้วน เอทานอล จำกัด 6. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 7. บริษัท อัลฟา เอ็นเนอร์จี จำกัด 8 . บริษัท ไทยเนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2545 หน้า 34)

ข่าววิจัย/พัฒนา


มจธ.สร้างบ่อหมักชีวภาพ น้ำเสียโรงงานแป้งเป็นพลังงานทดแทน

ดร.อรรณพ นพรัตน์ หัวหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้สร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานแป้งข้าวสำเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบตรึงฟิล์มชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกจากโรงงานได้อย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับโรงงานที่มีค่าความสกปรกของน้ำเสียค่อนข้างสูง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ควบคุมระบบได้ง่ายและสามารถผลิตก๊าซชีวภาพมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้ และหากพบว่าระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมประเภทแป้งมันสำปะหลังที่มีอยู่ในประเทศประมาณ 60 แห่งด้วย (มติชนรายวัน วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2545 หน้า 23)

โรงงานต้นแบบสกัดสารจากสะเดา ลดต้นทุนการผลิต

ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบสกัดสารจากสะเดาโดยใช้สะเดาแห้งเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อสกัดสาร Azadirachtin หรือ AZA มีกำลังการผลิตสารสกัดเนื้อในเมล็ด ปริมาณ 50 กก./ครั้ง ทั้งนี้กระบวนการผลิตสารสกัดจากสะเดาเริ่มจากใช้สะเดาแห้ง ซึ่งควรเก็บในห้องเย็นควบคุมความชื้น นำไปสีเพื่อให้เนื้อหลุดจากเมล็ด จากนั้นนำเมล็ดสะเดากะเทาะเปลือกเพื่อแยกเปลือกและเนื้อในเมล็ดออกจากกัน (เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2545 หน้า 24)

ข่าวทั่วไป


ถวายรางวัลราชินีพัฒนา “ไหม” โลก

สมาคมไหมโลกที่มีสมาชิก 25 ประเทศทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล louis pasteur แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นผู้ที่มีการศึกษาพัฒนา และทำคุณประโยชน์ต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการหม่อนไหมระหว่าง International Sericultrual Commission ให้เป็นประเทศเจ้าภาาพการจัดงานประชุมไหมโลกครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21- 25 ก.ย.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการหม่อนไหมทั่วโลก ก่อตั้งมานานกว่า 57 ปี มีสำนักงานอยู่ที่เมืองลีออง ประเทศฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการศึกษา ทดสอบ วิจัย และพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ซึ่งมีสมาชิกรวม 25 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นคณะกรรมธิการหม่อนไหมระหว่างประเทศ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าฯถวายรางวัล LOUIS PASTEUR แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้มีการศึกษาพัฒนา และทำคุณประโยชน์ ต่อวงการหม่อนไหมไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก (เดลินิวส์ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2545 หน้า 15)

เทศบาลอ่าวอุดมชื่อใหม่ เจ้าพระยาสุรศักดิ์

นายพินิจ ประจักษ์แสงสกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เผยว่า ได้รับแจ้งจากทางจังหวัดชลบุรีว่า ตามทีเทศบาลตำบลอ่าวอุดม ได้เสนอของเปลี่ยนชื่อเทศบาลฯเป็น “เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์” ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดมเป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และส่งร่างพระรกฤษฎีกาดังกล่าว กลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย โดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเปลี่ยนชื่อเทศบาลตำบลอ่าวอุดม เป็นเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ พ.ศ.2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 68 ก. วันที่ 22 กรกฎาคม 2545 (เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2545 หน้า 35)

20 ก.ย. นี้ในหลวงเสด็จฯเปิดพระราม 8

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัดกทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักพระราชวังได้มีหนังสือแจ้งมายัง กทม. อย่างเป็นทางการว่า ในวันที่ 20 กันยายน เวลา 17.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสะพานพระราม 8 อย่างเป็นทางการ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 8 ทั้งนี้ตนได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิด ส่วนการก่อสร้างทางขึ้นลงบริเวณบางยี่ขัน จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กันยายน รวมทั้งในส่วนจุดชมวิว และการปรับปรุงแต่ภูมิทัศน์ส่วนหย่อมใต้สะพาน ซึ่งขณะนี้ได้ปูหินแกรนิต และปรับเป็นพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว โดยในวันพิธีจะมีการจัดนิทรรศการถวายแด่พระองค์ท่านด้วย (เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2545 หน้า 34)

สำรวจป้ายทั่วกรุงเทพพบไม่ปลอดภัย 327 ป้าย

คณะกรรมการเฉพาะกิจตรวจป้ายโฆษณา สำรวจป้ายทั่วกรุงครบ 50 เขต จาก 1,059 ป้าย ไม่มั่นคงแข็งแรงจำนวน 327 ป้าย รายงานให้เขตรับทราบเพื่อติดตามการแก้ไขพร้อมส่งข้อมูลไปยังสมาคมป้ายโฆษณาเพื่อแจ้งรายชื่อบริษัทที่ละเลย นายวัลลภ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เปิดเผยว่าล่าสุดคณะกรรมการเฉพาะกิจได้รายงานผลการตรวจสอบให้แก่ปลัดกทม.รับทราบแล้ว พร้อมทั้งรายงานไปยังสำนักงานเขตนั้นๆ เพื่อให้ติดตามตรวจสอบการแก้ไขโดยเจ้าของป้ายภายในระยะเวลา 30 วัน หากยังไม่มีการแก้ไขใดๆ ทางเขตจะต้องเข้าดำเนินการรื้อถอนทันที ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังสมาคมผู้ประกอบการป้ายโฆษณา เพื่อให้ทำการติดตามบริษัทที่ไม่ให้ความร่วมมือกับกทม.อีกทางหนึ่งด้วย (เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2545 หน้า 34)

สรุปย้าย “ช้าง”ออกจากอุทยานอยุธยา

นายสุรเชษฐ ชัยโกศล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้มีการร่วมประชุมกันระหว่าง นายสมพาสน์ มีพันธุ์ เจ้าของปางช้าง (วัง) ช้างแลเพนียด โดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ข้อสรุปว่า ต้องการให้ย้ายปางช้างออกไปจากที่อยู่ปัจจุบัน โดยให้ภาครัฐและเอกชนหาพื้นที่รองรับและต้องไม่เป็นพื้นที่ทับโบราณสถาน ซึ่งไม่ไกลจากที่ตั้งเดิมมากนัก นอกจากนี้จะต้องอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ส่วนสถานที่แน่ชัด ต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการก่อน จึงจะประกาศให้ทราบได้ (เดลินิวส์ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2545 หน้า 15)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215