หัวข้อข่าวปีที่ 4 ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 2003-04-22

ข่าวการศึกษา

ม.ธรรมศาสตร์มั่นใจไม่มีปัญหาการออกนอกระบบ
เผยร.ร.นำร่องรูปแบบใหม่ดึงมหา ‘ลัยเป็นพี่เลี้ยงICT
ญี่ปุ่นทุ่ม25ล้านหนุนทบวงพัฒนาวิศวะฯ
ศิลปากรพลิกโฉมหลักสูตรดึงฝรั่งเศสร่วมเปิด ป.ตรี
ม.เกษตรฯ เก็บค่าเรียนเหมาจ่าย
ร.ร.เอกชนหวั่นเงินเดือนครูพุ่ง อ้อนค่าหัวเพิ่ม
จุฬาฯไม่รับโอน นศ.ข้ามมหาวิทยาลัย

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

DNA –สายใยแห่งชีวิต
รีไซเคิลกล่องนมจากขยะสู่เงินตรา
เปิดตัวตู้เช่าหนังอัตโนมัติ-ใช้ง่าย

ข่าววิจัย/พัฒนา

นักวิจัยจุฬาฯคิดค้นวิธีสองวัฏภาคใช้สารต้านมะเร็งจากต้นยอ
ชาขาวเป็นเกราะคุ้มกันรักษาผิว กันออกซิเจนทำปฏิกิริยาเป็นพิษ
ยกแอสไพรินเป็นยาอายุวัฒนะ ต่ออายุวัย 50 ปียืนอีกเท่าตัว
กลิ่นดอกมะลิมีฤทธิ์สะกดหลับสนิท ตื่นขึ้นยังสดชื่นกระปรี้กระเปร่า
วช.ชู “นาโนเทค” ปรับงานสิ่งทอ
พบยีนทำให้เด็กเป็นโรคแก่ก่อนวัย
กินฟาสต์ฟู้ดดูทีวีนานอ้วน 3 เท่า
อาหารเสริมประเภทแคลเซียมอาจช่วยให้เด็กหญิงน้ำหนักตัวน้อย
พบกลิ่นรุนแรงเป็นตัวกระตุ้น ให้อารมณ์ผู้หญิงเปลี่ยนแปลง

ข่าวทั่วไป

พบเมฆก๊าซขนาดใหญ่รอบดาวพฤหัสบดี
กินผักผลไม้ช่วยป้องกัน ระบบปัสสาวะอักเสบ

ข่าวการศึกษา


ม.ธรรมศาสตร์มั่นใจไม่มีปัญหาการออกนอกระบบ

รศ.ดร.กำชัย จงจักรพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกนอกระบบของมธ. ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และขณะนี้ มธ.ได้ยกร่าง พ.ร.บ.เสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนของทบวงมหาวิทยาลัย ในการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะเดียวกันก็ได้ยกร่างกฎหมายลำดับรองๆ เสร็จแล้ว 10 ฉบับ มธ.ได้เตรียมจัดระบบการบริหารจัดการที่จะต้องให้มีประสิทธิภาพประหยัดมากขึ้น ส่วนการขึ้นค่าหน่วยกิจจะเป็นทางเลือกสุดท้าย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้บัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ. ให้มีกองทุนการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่นักศึกษายากจน (เดลินิวส์ อาทืตย์ที่ 8 เมษายน 2546 หน้า 30)

เผยร.ร.นำร่องรูปแบบใหม่ดึงมหา ‘ลัยเป็นพี่เลี้ยงICT

นางสิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) ว่า ที่ประชุมได้รับทราบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อทดลองนำร่องในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2546 ดังนี้ 1.โรงเรียนในกำกับของรัฐ จำนวน 19 โรงเรียน 2.โรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 15 โรงเรียน 3.โรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 75 โรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนสองภาษานั้น มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการจำนวน 16 โรงเรียน สำหรับโรงเรียนต้นแบบการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในเบื้องต้นนั้นมีมหาวิทยาลัย 4 แห่ง จะรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนต้นแบบ ICT ดังนี้ ม.เกษตรศาสตร์รับเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ร.ร.วัดโสมนัส และ ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ร.ร.กลาโหมอุทิศ และ ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม ม.ศิลปากร วิทยาเขตทับแก้ว รับเป็นพี่เลี้ยงให้กับ ร.ร.ประถมฐานบินกำแพงแสน และ ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ร.ร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม ยื่นความจำนงขอความช่วยเหลือในการเข้าโครงการกับทางสถาบัน นอกจากนี้ยังมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคาดว่าจะเข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้เสนอแผนการดำเนินงานเข้ามา แต่มีโรงเรียนยื่นความจำนงขอรับความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการแล้วคือ ร.ร.วัดบวรนิเวศ และ ร.ร.วัดพลับพลาชัย (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2546 หน้า 7)

ญี่ปุ่นทุ่ม25ล้านหนุนทบวงพัฒนาวิศวะฯ

ศ.ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นในการให้เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN/SEED-NET จำนวน 26 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2544-2549 ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นจะลงนามร่วมมือกับรัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคนี้ (สยามรัฐ พุธที่ 9 เมษายน 2546 หน้า 7)

ศิลปากรพลิกโฉมหลักสูตรดึงฝรั่งเศสร่วมเปิด ป.ตรี

นายพุฒ วีระประเสริฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วมมือกับสถาบันวาแตล (Institut Vatel) ซึ่งเป็นสถาบันการโรงแรมจากฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในยุโรป จัดเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม ซึ่งเน้นหลักสูตรการเรียนการสอนตามมาตรฐานของฝรั่งเศส โดยนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาตรีของทั้งสองสถาบัน นายพุฒยังกล่าวอีกว่า “หลักสูตรการจัดการโรงแรมนี้ มีการปรับให้เข้ากับความเป็นไทยมากขึ้น และเน้นการเรียนภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้จริงได้มากที่สุด โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกงานทุกปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปจนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้รับปริญญาคู่ ทั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปากรและจากวาแตล พร้อมประกาศนียบัตรจาก Eurodip ที่บัณฑิตสามารถทำงานในภาคพื้นยุโรปได้ทันที” นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติศิลปากรยังได้ร่วมกับ องค์กรนักอนุรักษ์ไร้พรมแดนและสถาบันศิลปะอาวิญญง จากประเทศฝรั่งเศส เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคที่เปิดสอน ประกอบด้วยการศึกษาทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ โดยอาจารย์ผู้สอยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานอนุรักษ์ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างบุคลากรที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยนานาชาติศิลปากรยังมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านศิลปะการออกแบบมัลติมีเดีย เพิ่มอีกหนึ่งสาขาสำหรับผู้สนใจสามารถถามรายละเอียดได้ที่ สำนักอธิการบดี ม.ศิลปากร 0-2880-7374 หรือที่เว็บไซต์ www.suic.su.ac.th ( สยามรัฐ วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2546 หน้า 7)

ม.เกษตรฯ เก็บค่าเรียนเหมาจ่าย

รศ. ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนแบบอิสระจึงทำให้เกิดปัญหามาก เกิดความซ้ำซ้อน เสียเวลาและยากต่อการบิรหารจัดการ ดังนั้นในปีการศึกษา 2546 มก.วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตศรีราชา จึงกำหนดให้นิสิตใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา เช่นเดียวกับที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร และวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้และช่วยแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี คือง่ายต่อการบริหารจัดการ และนิสิตก็ได้รับความสะดวกมากกว่าโดยไม่ต้องคิดคำนวณเอง ทั้งยังบริหารให้นิสิตได้เรียนตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตรได้ ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าวจะใช้กับนิสิตใหม่ในปี 2546 เท่านั้น จึงไม่มีผลกับนิสิตเก่าที่กำลังศึกษาอยู่ อธิการบดี มก.กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องการขยายจำนวนรับนิสิตนั้น มก.คงทำไม่ได้ เพราะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณคงที่ 2,100 ล้านบาทมาตลอด ขณะเดียวกัน มก.จะมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ดังนั้นจึงวางแผนชะลอการขยายจำนวนรับนิสิตที่วิทยาเขตบางเขน ยกเว้นในบางสาขาวิชาที่จำเป็น แต่จะไปเพิ่มระดับปริญญาโทและเอกมาขึ้น แต่หากจะขยายการรับนิสิตปริญญาตรี และการเปิดหลักสูตรพิเศษคงให้เป็นหน้าที่ของวิทยาเขตภูมิภาค นอกจากนี้ มก.ยังมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวทิยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-University) เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา มก.ก็ได้พัฒนาไอทีมากว่า 20 ปีแล้ว โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ภายในปีนี้ โดยจะมีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ระบบประชุมทางไกล การจัดระบบสำนักงานที่ใช้ไอที รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต้องสามารถใช้ไอทีได้ด้วย (เดลินิวส์ วันอังคารที่ 15 เมษายน 2546 หน้า 23)

ร.ร.เอกชนหวั่นเงินเดือนครูพุ่ง อ้อนค่าหัวเพิ่ม

นางอุสิรา โสตถิพันธุ์ นายกสมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ขณะนี้ ร.ร.เอกชนส่วนใหญ่กำลังวิตกว่าเมื่อมีบัญชีเงินเดือนครูแบบใหม่ออกมา จะไม่มีเงินจ่ายให้แก่ครู ร.ร.เอกชน เนื่องจากอัตราเงินเดือนครูเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนยังได้รับผลกระทบจากการที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ส่งผลให้เด็กที่เข้าเรียน ร.ร.เอกชนระดับอนุบาล – ม.3 มีจำนวนลดลง เหลือเพียงเด็กระดับ ม.ปลายเท่านั้น (กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 หน้า 15)

จุฬาฯไม่รับโอน นศ.ข้ามมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ธัธชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า การขอโอนข้ามคณะที่จุฬาฯต้องมีการอนุมัติเป็นรายกรณี ส่วนการรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นยังทำไม่ได้ เพราะจุฬาฯ มีคะแนนรับเข้าสูง จึงไม่เป็นการยุติธรรมถึงแม้ว่าหลักการเทียบโอนผลการเรียนจะเป็นหลักการที่ดีก็ตาม แต่เราก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริง เนื่องจากที่นั่งในจุฬาฯ มีจำกัด จึงต้องให้โอกาสกับผู้มีความสามารถสูงได้เรียนเท่านั้น เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546 หน้า 27

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


DNA –สายใยแห่งชีวิต

ปีนี้เป็นปีที่ทั่วโลกหันกลับมาให้ความสำคัญกับดีเอ็นเออีกครั้ง เพราะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 60 ปีของการค้นพบโครงสร้างของดีเอ็นเอ ในปี ค.ศ. 1953 ฟรานซิส คริก และเจมส์ วัตสัน สองนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่น่าทึ่ง นั้นคือโครงสร้างดีเอ็นเอที่เป็นเกลียวสองเส้นไขว้กันหรือที่เรียกว่าเกลียวคู่ (double helix) ราวๆ 20 ปีให้หลัง ได้มีนักวิทยาศาสตร์อีกสองคนค้นพบวิธีการที่เป็นรากฐานของเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า พันธุวิศวกรรม ในปี 1990 ได้มีการพยายามระดับนานาชาติในการหาลำดับพันธุกรรมมนุษย์ ซึ่งรู้จักกันในนามของโครงการ Human Genome Project ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ประกาศความสำเร็จในการหาลำดับพันธุกรรมมนุษย์ไปแล้วเมื่อปี ค.ศ.2000 (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 5 เมษายน 2546 หน้า 34)

รีไซเคิลกล่องนมจากขยะสู่เงินตรา

กรมวิทยาศาสาตร์บริการ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและกระดาษ ได้จัดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาวิธีกำจัดขยะจากกล่องนมเหล่านี้ โดยนำมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาเป็นเยื่อกระดาษหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ทุ่มทุนวิจัยกว่า 3 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2543 โดยศึกษากระบวนการรีไซเคิลกระดาษกล่องนมเพื่อแยกอลูมิเนียมฟอยล์ โดยผ่าน Repulping กระบวนการแยกหมึก Deinkink การฟอกเยื่อ เยื่อกระดาษที่ได้นั้นมีความสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษเพื่อตีพิมพ์และเขียนได้ดี เพราะเป็นเยื่อใยยาวคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานกระดาษการพิมพ์และเขียน มอก.287-2535 การวิจัยด้านเทคโนโลยีการรีไซเคิลกระดาษกล่องนมครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าจากขยะกล่องนมให้เป็นเงินตราที่มีมูลค่ามากถึง 375 ล้านบาทต่อปี สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในการรวบรวมและคัดเลือกขยะกล่องนมออกจากสิ่งสกปรกอื่นๆ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 12 เมษายน 2546 หน้า 12)

เปิดตัวตู้เช่าหนังอัตโนมัติ-ใช้ง่าย

บริษัท ไดเร็คเวนดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบและผลิตตู้จำหน่ายสินค้า รวมถึงตู้เช่าวิดีโอและดีวีดีอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ ติดตั้งระบบการจ่ายงานแบบใช้ดรัม กลไกการทำงานไม่ซับซ้อนติดตั้งชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่น้อยมาก จึงง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมแซม โดยตู้เช่าอัตโนมัตินี้สามารถให้บริการได้ทั้งวิดีโอและดีวีดี เนื่องด้วยการออกแบบระบบให้เปลี่ยนช่องบรรจุวิดีโอและดีวีดีสลับไปมาได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมทุนกับบริษัทต๊ากซิส (TAG-SYS) พัฒนาระบบการตรวจสอบสินค้า โดยใช้ชิพ (transponder) ซึ่งทำงานด้วยคลื่นวิทยุ แทนระบบบาร์โค้ดที่ปลอมแปลงกันง่าย และชิพแต่ละตัวได้รับการออกแบบมาเฉพาะไม่สามารถดัดแปลงแก้ไขหรือลอกแบบเพื่อทำซ้ำได้ อีกทั้งยังคงทนถาวร บริษัทได้ออกแบบระบบการจัดการภายในตัวเครื่อง โดยใช้ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตู้เช่กับข้อมูลของศูนย์วิดีโอ ลูกค้าจึงใช้เพียงบัตรสมาชิกและหมายเลขลงทะเบียนหมายเลขเดียว เนื่องจากตู้เช่าอัตโนมัติกับศูนย์วิดีโอจะมีฐานข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าและหนังและข้อมูลทางสถิติร่วมกัน ( กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 หน้า 7)

ข่าววิจัย/พัฒนา


นักวิจัยจุฬาฯคิดค้นวิธีสองวัฏภาคใช้สารต้านมะเร็งจากต้นยอ

จากการศึกษาวิจัยของ ดร.อาทิวรรณ โชติพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ ซึ่งศึกษาเรื่องการสกัดสารต้านมะเร็งจากต้นยอโดยวิธีสองวัฏภาค พบว่าสาร Antraquinones ซึ่งพบมากในเปลือกของรากยอมีผลทางชีวภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยาได้ วิธีการสกัดแบบสองวัฏภาคมีผลดีคือทำให้สามารถสกัดสารได้อย่างต่อเนื่องโดยที่รากของต้นยอไม่ตายและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 12 เมษายน 2546 หน้า 30)

ชาขาวเป็นเกราะคุ้มกันรักษาผิว กันออกซิเจนทำปฏิกิริยาเป็นพิษ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาโรคผิวหนัง ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคลีฟแลนด์ และมหาวิทยาลัยเวสเติร์น รีเสิร์ฟ ของสหรัฐฯ หัวหน้าคณะวิจัย รายงานว่า “เราได้พบว่าตัวยาจากชาขาว ช่วยปกป้องคุ้มครองส่วนสำคัญของระบบภูมิคุ้มโรคของผิวหนัง แบบเดียวกับที่ออกซิเจนทำปฏิกิริยากับเหล็กของรถจนขึ้นสนิมพิษจากการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่มีต่อผิวหนัง ได้ไปทลายพลังและการทำงานของเซลล์ให้ล่มสลายลง แต่สารสกัดจากชาขาวได้ช่วยป้องกันเอาไว้ การศึกษาครั้งนี้นับว่า ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยให้รู้ว่า พืชพันธุ์สามารถปกป้องรักษาผิวพรรณได้” นักวิจัยเชื่อว่า ฤทธิ์ของสารสกัดของชาขาวเกิดจากคุณสมบัติเพราะการเป็นตัวล้างพิษของมัน หากว่าเป็นเช่นนั้น ยังอาจส่อให้รู้ด้วยว่ามันอาจมีคุณประโยชน์ใหญ่โตยิ่งขึ้นไปอีก ถึงการชะลอความแก่ชราได้อีกด้วย (ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546)

ยกแอสไพรินเป็นยาอายุวัฒนะ ต่ออายุวัย 50 ปียืนอีกเท่าตัว

หนังสือพิมพ์ “เดอะซัน” อันมีชื่อเสียงของอังกฤษกล่าวว่า หัวหน้าคณะนักวิจัย นายกาเรท มอร์แกน ได้รายงานผลงานการศึกษาวิจัยอยู่ในวารสารการแพทย์ “สมมติฐานการแพทย์” ว่าคนที่ยิ่งกินแอสไพรินมานานเท่าไหร่ ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงกับการเสียชีวิตลงได้มากเท่านั้น และอ้างว่า ยาแอสไพรินอาจจะมีสรรพคุณช่วยบรรเทาความเสี่ยง กับการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคอันเนื่องมาจากความแก่ชราได้หลายอย่างด้วยกัน อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์เดอะซันยังได้ติงไว้ในข่าวว่า “แต่การกินยาแอสไพริน อาจจะทำให้ตกเลือดในกระเพาะและอาจทำให้คนเป็นหืดจับ หืดขึ้นได้” ดังนั้นจึงควรจะปรึกษาแพทย์ดูเสียก่อน (ไทยรัฐ วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546 หน้า 7)

กลิ่นดอกมะลิมีฤทธิ์สะกดหลับสนิท ตื่นขึ้นยังสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

นักวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐ ได้พบในการศึกษาวิจัยว่า อาสาสมัครที่มีปัญหาในการหลับนอน เมื่อจัดให้นอนผ่อนตอนกลางวัน ในห้องที่หอมกรุ่นด้วยดอกมะลิ จะนอนหลับสนิทได้นาน และยังรายงานภายหลังด้วยว่าเมื่อตื่นนอนก็รู้สึกกระปรี้ประเปร่ายิ่งกว่าการนอนในห้องที่ปราศจากกลิ่นอายอันใดเลย (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 หน้า 7)

วช.ชู “นาโนเทค” ปรับงานสิ่งทอ

นายจิรพันธ์ อรรถจินดา เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กล่าวว่า ในปี 2547 วช.มีโครงการที่จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งในเบื้องต้นจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณสมบัติวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยปรับปรุงโครงสร้างเส้นใยให้มีขนาดเล็กลงระดับนาโนเมตร เพราะขนาดที่เล็กลงจะส่งผลทำให้คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสมบัติเชิงพื้นผิว เช่นความฝืดจะลดลงเป็นสิบเท่า ความจุกระแสมีมากขึ้น ไม่ติดน้ำ ไม่เปื้อนง่าย เป็นต้น ทั้งนี้ จะเริ่มพัฒนาคุณสมบัติเส้นใย 4 ชนิด ได้แก่ ไหม ฝ้าย โพลิเอสเตอร์ และเรยอง นอกจากนี้ จะมุ่งการผลิตวัสดุอิเล็กโทรดและเมมเบรน ซึ่งนำไฟฟ้าได้ดี ประกอบเป็นเซลล์เชื้อเพลิงขนาดเล็ก แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดใหม่ คาดว่าภายใน 5 ปี จะสามารถผลิตวัสดุดังกล่าวได้ ส่วนบุคลากรมีความพร้อมแล้วที่ ม.เชียงใหม่ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพายัพ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ไทยรัฐ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 หน้า 15)

พบยีนทำให้เด็กเป็นโรคแก่ก่อนวัย

เด็กที่ป่วยด้วยโรคฮัทชิสัน กิลฟอร์ด โพรจีเรีย หรือโรคแก่เกินวัยถึง 5-10 เท่าของเด็กปกติ ซึ่งมีผลให้เกิดอาการผมร่วง ผิวหนังเหี่ยวย่น และเสียชีวิตด้วยอาการสะสมไขมันที่ผิวหน้าและหลอดโลหิต เส้นเลือดแข็งตัวและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจทั้งๆ ที่ยังอยู่ในช่วงอายุยังน้อยโดยไม่มีทางรักษาโรคนี้แต่อย่างใด โดยโรคดังกล่าวมักจะทำให้เกิดความยากลำบากในการศึกษาวิจัยเนื่องจากว่ามักพบผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคดังกล่าวเพียง 1 รายต่อเด็กที่คลอดออกมาจำนวน 4 ล้านคน แต่ล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้ค้นพบยีนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมโครงสร้างของนิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่เก็บข้อมูลลักษณะทางพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ รวมถึงโครโมโซมด้วย ยีนดังกล่าวมีชื่อว่า “แอลเอ็มเอ็นเอ” มีหน้าที่ในการควบคุมโปรตีนที่เรียกว่า “ลามิน เอ” ซึ่งเป็นยีนที่ทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่ช่วยในการควบคุมนิวเคลียสของเซลล์ให้อยู่อย่างครบถ้วน ระหว่างที่มีการแบ่งตัวของเซลล์โดยทีมงานได้รับความช่วยเหลือในการค้นหายีนดังกล่าวจากสถาบันสุขแห่งชาติของสหรัฐ หรือเอ็นไอเอช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 นักวิจัยเชื่อว่าจะการค้นพบดังกล่าวจะสามารถใช้ในการหาแนวทางในการรักษาโรคแก่กว่าวัยของเด็กเหล่านี้ได้ พร้อมเผยว่าบริษัทยาหลายแห่งน่าจะสนใจงานนี้มาก เนื่องจากว่าสามารถประยุกต์ใช้ในการรักษาหรือชะลอความแก่ในคนปกติได้นั่นเอง (กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2546 หน้า 7)

กินฟาสต์ฟู้ดดูทีวีนานอ้วน 3 เท่า

ดร.มาร์ค พีเรรา หัวหน้างานวิจัยศูนย์วิจัยเนสท์เล่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่าอาหารจานด่วนทั้งเบอร์เกอร์ แซนต์วิช มันทอด นักเก็ต เน้นไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูง คาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพต่ำ ขนมปังขาวและน้ำอัดลมมาก แต่มีเส้นใยอาหารและไขมันที่ไม่อิ่มตัวในปริมาณต่ำ อาหารจานด่วนแบบพิเศษอาจมีปริมาณแคลอรีสูงถึง 1,600 แคลอรี สูงเกินไปสำหรับอาหารหนึ่งมื้อ และจากการติดตามเก็บข้อมูลเป็นเวลา 15 ปี ในกลุ่มคนผิวขาว จำนวน 2,027 คน และคนผิวดำจำนวน 1,726 คน อายุระหว่าง 18-30 ปี ผลงานวิจัยสรุปประเด็นหลักได้ 3 ประเด็น คือ 1.คนผิวขาวที่รับประทานอาหารจานด่วนมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ จะมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วน 50% เทียบกับผู้ที่รับประทานเพียงครั้งเดียวหรือน้อยกว่า 2.คนผิวขาวมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานมากขึ้นเป็น 2 เท่า เนื่องจากความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคส 3.คนผิวขาวที่รับประทานอาหารจานด่วนมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาอย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมงครึ่ง ในการนั่งดูโทรทัศน์จะมีโอกาสเป็นโรคอ้วนและมีความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสมากขึ้นถึง 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่รับประทานอาหารจานด่วน 1 ครั้งต่อสัปดาห์หรือน้อยกว่า และใช้เวลาสำหรับการดูโทรทัศน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน (มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546 หน้า 18)

อาหารเสริมประเภทแคลเซียมอาจช่วยให้เด็กหญิงน้ำหนักตัวน้อย

ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาวายในสหรัฐฯ ศึกษากลุ่มเด็กหญิง 321 คน อายุระหว่าง 9-14 ปี โดยให้ทุกคนจดบันทึกข้อมูลการกินและดื่มอย่างละเอียดรวมทั้งอาหารเสริมประเภทแคลเซียมหรือวิตามินรวม จากนั้นนักวิจัยตรวจสอบน้ำหนักตัว และปริมาณไขมันบริเวณเหนือกระดูกสะโพกขึ้นไป ผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าประหลาดใจ เพราะเด็กที่กินอาหารมากกว่า แต่ออกกำลังกายน้อย ก็ย่อมตัวหนักกว่าและสะสมไขมันในตัวมากเกินคนที่กินน้อยและออกกำลังกายมากกว่า แต่เมื่อเทียบระหว่างเด็กหญิงที่อายุกับส่วนสูงเท่ากัน กินอาหารและออกกำลังกายในปริมาณและสัดส่วนเท่ากัน พบว่าเด็กที่กินหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีปริมาณแคลเซียมมากกว่า จะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า ไม่ว่าจะได้รับปริมาณแคลเซียมจากผลิตภัณฑ์นมหรืออาหารเสริมแคลเซียม (ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2546 หน้า 7)

พบกลิ่นรุนแรงเป็นตัวกระตุ้น ให้อารมณ์ผู้หญิงเปลี่ยนแปลง

จากการวิจัยของนักจิตวิทยามหาวิทยาลัยบราวน์ ในรัฐโรด ไอร์แลนด์ ได้ทดสอบโดยแบ่งนักศึกษาหญิง 63 คนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนและไม่มีโอกาสเล่นชนะ ขณะเล่นเกมจะได้กลิ่นที่เพิ่งคิดค้นในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ส่วนนักศึกษาอีกกลุ่มเข้ารับชุดทดสอบเรื่องคำในห้อง 3 ห้อง ห้องแรกมีกลิ่นอย่างเดียวกับกลุ่มแรก ส่วนอีกห้องมีกลิ่นใหม่ และห้องสุดท้ายปลอดกลิ่น ผลปรากฏว่านักศึกษาหญิงที่ทำแบบทดสอบในห้องที่มีกลิ่นเดียวกับกลุ่มแรก ใช้เวลาน้อยมากในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งไม่ค่อยเต็มใจจะแก้ปัญหานัก ทีมนักวิจัยจึงสรุปว่านักศึกษาโยงกลิ่นฉุนเฉียวเข้ากับความรู้สึกหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีกะจิตกะใจจำทำงานแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ส่วนกลุ่มสองที่ดูวีดิโอในห้องที่มีกลิ่น แทนที่จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์กลับทำแบบทดสอบเรื่องคำได้คะแนนดีในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้จึงทำให้นักจิตวิทยาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ พบว่า กลิ่นรุนแรงฉุนเฉียวอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้หญิง ถึงขั้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้วย (ไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2546 หน้า 7)

ข่าวทั่วไป


พบเมฆก๊าซขนาดใหญ่รอบดาวพฤหัสบดี

รายงานข่าวจาก www.astronomy.com แจ้งว่า ยานแคสสินี (Cassini spcectaft) ในโครงการ แคสสินี ซึ่งเป็นความร่วมขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (นาซ่า) และองค์กรอวกาศยุโรป และองค์กรอวกาศอิตาลีได้ค้นพบเมฆรูปร่างคล้ายโดนัทจากดวงจันทร์ยูโรปา (Europa) ของดาวพฤหัสบดี เมฆดังกล่าวประกอบขึ้นจากอนุภาคก๊าซจากพื้นผิวยูโรปา ซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่เล็กที่สุดในจำนวนดวงจันทร์กาลิเลโอทั้ง 4 ดวง รูปร่างคล้ายโดนัทหรือที่เรียกกันว่า Torus ประกอบด้วยก๊าซที่เป็นกลางซึ่งอยู่ตามวงโคจรของยูโรปา ไกลจากดาวพฤหัสบดีประมาณ 671,000 กิโลเมตร ยูโรปาเป็นดวงจันทร์ที่มีเอกลักษณ์มากในบรรดาดวงจันทร์ดาวพฤหัสบดีอื่นๆ เมื่อพ้นผิวเหมือนปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ดาวพฤหัสบดีได้แผ่รังสีไอออนที่มีความเข้มมาก ซึ่งจะทำให้แผ่นน้ำแข็งบนดวงจันทร์แตกหัก และโมเลกุลน้ำแข็งจะแผ่กระจายสู่อวกาศตามเส้นทางที่ยูโรปาโคจรรอบดาวพฤหัสบดี (มติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2546 หน้า 18)

กินผักผลไม้ช่วยป้องกัน ระบบปัสสาวะอักเสบ

นางนิตยา จันทร์เรืองมหาผล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า การบริโภคผักผลไม้สด นอกจากช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ว ยังช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินจากธรรมชาติ โดยเฉพาะวิตามินซีจะเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวทำให้ระบบต้านทานโรคในร่างกายดีขึ้น ช่วยลดการแพ้อากาศ ลดระยะเวลาเป็นหวัด 37% ลดความรุนแรงของหวัด 2 เท่า ลดอาการไอ 3 เท่า นอกจากนี้ยังช่วยสร้างสารคอลลาเจนทำให้ผิวหนังเต่งตึง ชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนัง ช่วยเพิ่มความทรงจำ อย่างไรก็ตามผักและผลไม้หากเก็บไว้นานเกินไปหรือปรุงด้วยความร้อน จะทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร นางนิตยากล่าวว่า การวิจัยในต่างประเทศพบว่ารับประทานผลไม้สดป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้ โดยศึกษาในกลุ่มผู้หญิง 15-49 ปี พบว่า ดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่ปรุงแต่งความหวานอย่างน้อย 1 แก้ว/วัน มีเพียง 34% ที่เป็นโรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบ ขณะที่ผู้หญิงดื่มนมเปรี้ยว โยเกิร์ต และเนย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง อย่างต่ำ พบว่า 80% มีโอกาสเกิดโรคระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบน้อยกว่าผู้หญิงที่รับประทานอาหารธรรมดา (มติชนรายวัน วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2546 หน้า 18)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215