หัวข้อข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 2000-10-24

ข่าวการศึกษา

ตั้ง ร.ร. ไอทียุคใหม่รับมือยุคโลกาภิวัฒน์
ศักยภาพเด็กไทยในโอลิมปิกวิชาการ
จุฬาฯ ทำประชาพิจารณ์ออกนอกระบบต่ออีก 6 เดือน
มก. เปิดโครงการป.โท ผู้บริหาร

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

พบจุลินทรีย์อายุเก่าแก่ที่สุด ย้ำสิ่งมีชีวิตมาจากนอกโลก
ชี้ทวีปออสเตรเลียรวมกับเอเชียในอนาคต
พัฒนา E-COMMERCE ไทย
ช่วยเอสเอ็มอี ให้เช่าระบบทำธุรกิจบนเว็บถูก ๆ
สิงคโปร์เผยโฉมบ้านอินเตอร์เน็ต
ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำประปา

ข่าววิจัย/พัฒนา

สถาบันพระปกเกล้าให้รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม
สถาบัน สวล. แนะรัฐวิจัยผลกระทบอุตฯ ไฟฟ้า
ศูนย์ไบโอเทคโลก

ข่าวทั่วไป

สธ.เจ๋ง เปิดคลินิกดูแลชายวัยทอง
"วินโดว์ส มี" ภาษาไทยเปิดตัวแล้ว
เตรียมขยาย บีทีเอส 4 เส้น เหนือ
ทศท. เปิดช่องโทรทางไกลผ่านเน็ต
ทุ่มศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุล หวั่น "สัตว์พื้นเมือง" สูญพันธุ์

ข่าวการศึกษา


ตั้ง ร.ร. ไอทียุคใหม่รับมือยุคโลกาภิวัฒน์

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มจธ. กำลังเตรียมแผนจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นสื่อจัดการเรียนการสอน (E-School) เทียบเท่าคณะหนึ่งใน มจธ. โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิศึกษาพัฒน์ มูลนิธิไทยคม และสถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซ็ตส์ (MIT) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ไม่จำกัดอยู่ในกรอบระเบียบราชการ เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ คุณธรรมและจริยธรรม จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา นอกจากนี้ ทาง มจธ. ยังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยโครงการ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือน" (Virtual University) โดยศูนย์นวัตกรรมนโยบายเพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดรูปแบบของมหาวิทยาลัยเสมือนในประเทศ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยใช้เทค-โนโลยีสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการระดมความคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการศึกษา อุดมศึกษา ในการหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยเสมือนต่อไป พร้อมกันนั้น มจธ. กำลังอยู่ระหว่างการทำวิจัยให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เรื่อง e-university เพื่อที่จะจัดทำให้เป็นในรูปแบบของคอนเซ็ปท์ e-university โดยมีการระดมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งหาข้อสรุปในการที่จะจัดทำงานวิจัยดังกล่าว โดยมีเป้าหมายในการที่จะทำเป็น มาสเตอร์ แพลน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาของบประมาณมาจัดทำให้เป็น e-university ต่อไป ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษางานวิจัยดังกล่าว ซึ่งคาดว่า จะต้องใช้งบในการทำเบื้องต้นประมาณกว่าร้อยล้านบาท

ศักยภาพเด็กไทยในโอลิมปิกวิชาการ

กลุ่มเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิม-ปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี 2543 ได้แสดงความสามารถคว้า 17 รางวัล จากการแข่งขันใน 5 สาขาวิชา วิชาเคมีได้รับ 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง วิชาฟิสิกส์ ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณ วิชาชีววิทยา ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ได้รับ 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง วิชาคอมพิวเตอร์ ได้รับ 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ประเทศไทย ถูกจัดอันดับให้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ในอันดับที่ 47 ซึ่งเป็นลำดับสุดท้าย (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 14 ต.ค. 2543 หน้า 16)

จุฬาฯ ทำประชาพิจารณ์ออกนอกระบบต่ออีก 6 เดือน

รศ.ดร. ธัชชัย สุมิตร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าของร่าง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่ง ร่าง พ.ร.บ. นี้ กลับคืนมาให้จุฬาฯ เพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความขัดแย้งกันอยู่เพื่อนำไปปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. จะสรุปให้เสร็จภายในเดือน เมษายน 2544 แล้วจะนำเสนอให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาในเดือนพฤษภาคม 2544 (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 16 ต.ค. 2543 หน้า 12)

มก. เปิดโครงการป.โท ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดโครงการปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร โดยใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแผน ข. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) การเรียนการสอนจะสอนเป็นภาษาไทย ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดที่ โทร. 561-4748, 561-4751, 262-0135-7 จนถึง 31 ต.ค. 2543 (กรุงเทพธุรกิจ 18 ต.ค. 2543 หน้า 10)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


พบจุลินทรีย์อายุเก่าแก่ที่สุด ย้ำสิ่งมีชีวิตมาจากนอกโลก

นักวิทยาศาสตร์จาก ม.เวสต์ เชสเตอร์ สหรัฐอเมริกา ค้นพบจุลินทรีย์โบราณ อายุเก่าแก่ที่สุดในโลก ถึง 250 ล้านปี ก่อนหน้านั้น พบแบคทีเรียอายุเพียง 25-40 ล้านปี ลักษณะทางพันธุกรรมของแบคทีเรียชนิดนี้ เป็นบรรพบุรุษของแบคทีเรียชนิดลำตัวเป็นท่อนยาวและเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับจุลิน-ทรีย์โบราณที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินในชั้นเกลือของทะเลเดดซี (กรุงเทพธุรกิจ 19 ต.ค. 2543 หน้า 12)

ชี้ทวีปออสเตรเลียรวมกับเอเชียในอนาคต

นักธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่เมืองอาร์ลิงตัน เผยว่า เมื่อราว 250 ล้านปีก่อน ทวีปต่าง ๆ ยังคงเป็นผืนเดียวกัน มีชื่อว่า มหาทวีปพันเจีย อันเป็นปฐมปฐพีของทวีปทั้งเจ็ดในปัจจุบัน ต่อมามหาทวีปนี้ได้แตกตัวออกจนกลายเป็นโลกที่เรารู้จัก ในขณะนี้ ทว่าในอีก 250 ล้านปี นับแต่นี้ไป ทวีปต่าง ๆ จะเลื่อนกลับมาชนกันอีก กลายเป็นมหาทวีปพันเจีย อัลติมา (Pangaea Ultima) คริสโตเฟอร์ สกอตติส คาดการณ์ว่า ทวีปแอฟริกา จะเลื่อนตัวขึ้นไปชนกับยุโรป ทำให้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหายไป ซึ่งแอฟริกากำลังชนกับยุโรปอย่างช้า ๆ มาเป็นเวลา 40 ล้านปีแล้ว อันทำให้เกิดเทือกเขาแอลปส์ และเทือกเขาพีเรนีส รวมทั้งแผ่นดินไหวที่กรีซกับตุรกีเป็นครั้งคราว ส่วนออสเตรเลียซึ่งกำลังขยับขึ้นเหนือและกำลังชนกับเกาะต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะชนกับเกาะบอร์เนียวและจีนตอนใต้ แล้วรวมเข้ากับทวีปเอเซีย (ไทยโพสต์ 17 ต.ค. 2543 หน้า 12)

พัฒนา E-COMMERCE ไทย

มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับด้านอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่เข้าสู่สภาทัน คือ พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ พ.ร.บ. บัตรเครดิต ส่วน พ.ร.บ. ที่จะเตรียมเข้าหลังเลือกตั้งมี ร่าง พ.ร.บ. การจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์, ร่าง พ.ร.บ. อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล และร่าง พ.ร.บ. การคุ้มครองผู้บริโภค ส่วน ร่าง พ.ร.บ. การโอนจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น แม้ว่าประเทศ-ไทย อาจมีการโอนจ่ายเงินทางระบบอินเตอร์เน็ตไม่มากนัก ก็จะต้องเตรียมเรื่องไว้ เพื่อพัฒนาเป็นขั้น ๆ จนเกิดความมั่นใจ (เดลินิวส์ อังคารที่ 17 ต.ค. 2543 หน้า 16)

ช่วยเอสเอ็มอี ให้เช่าระบบทำธุรกิจบนเว็บถูก ๆ

นายอนุสรณ์ หล่อวิจิตร กรรมการผู้จัดการบริษัททิฟฟ้า อีดีไอ เซอร์วิสเซส จำกัด เปิดเผยว่า การนำระบบอีดีไอ "EDI Application Hosting" หรือ การเช่าระบบสับเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจระหว่างองค์กรแบบไร้กระดาษ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร โดยผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตของซีเอส อินเตอร์เน็ต และมีเว็บบราวเซอร์ อยู่ภายใต้เว็บไซต์ www.thaitrade.solution.com โดยในระยะแรกจะให้บริการรองรับระบบใบสั่งซื้อและใบส่งของ ระยะต่อไปจะเริ่มทำระบบการจัดการสต๊อกสินค้า และแคตตาล็อกสินค้า ค่าใช้จ่ายของบริการจะเป็นรูปแบบของ ชำระเท่าที่ใช้จริง คือ 25 บาท ต่อ 1 เอกสาร (เดลินิวส์ อังคารที่ 17 ต.ค. 2543 หน้า 16)

สิงคโปร์เผยโฉมบ้านอินเตอร์เน็ต

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า รัฐบาลของประเทศสิงคโปร์ ได้เผยโฉมบ้านยุคใหม่หรือบ้านอินเตอร์เน็ตเป็นอาคารชุด 4 ห้องนอน ทุกห้องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะมีระบบอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยแบบกดปุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยี ชั้นสูง เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบความเร็วสูง เชื่อมกับเครือข่ายชุมชนออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยน ข่าวสารกัน (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 16 ต.ค. 2543 หน้า 16)

ติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำประปา

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ ได้ทำและติดตั้งระบบรีไซเคิลน้ำให้แก่การประปาแหลมฉบัง เพื่อนำน้ำที่เหลือจากระบบการผลิตน้ำหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นน้ำสะอาดอีกครั้ง ระบบนี้ ประกอบด้วย การก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และชุดควบคุมพร้อมสวิทซ์ลูกลอยอัตโนมัติ รวมทั้งการวางท่อ และสายไฟพร้อมอุปกรณ์ สามารถสูบน้ำกลับมาใช้ใหม่ 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำได้เดือนละ 100,000 บาท (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 2543 หน้า 24)

ข่าววิจัย/พัฒนา


สถาบันพระปกเกล้าให้รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม

สถาบันพระปกเกล้า ประกาศให้รางวัลแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเยี่ยม ในด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาประชาธิปไตยและพระปกเกล้าศึกษา จำนวน 100,000 บาท พร้อมประกาศนีย-บัตรเกียรติคุณ สำหรับผลงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบแล้ว ทั้งของบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบัน แต่ไม่รวมวิทยานิพนธ์ และต้องไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลมาก่อนแล้ว ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 527-7830-9 ต่อ 2401-6 (กรุงเทพธุรกิจ 18 ต.ค. 2543 หน้า 10)

สถาบัน สวล. แนะรัฐวิจัยผลกระทบอุตฯ ไฟฟ้า

ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานสิ่งแวดล้อมไทย เสนอรัฐจัดวิจัยเชิงนโยบายสิ่งแวดล้อมในภาพรวม โดยประเด็นที่ควรจะต้องดำเนินการคือ การวิจัยในเรื่องการตั้งกำแพงภาษีสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน โดยคาดว่า อีก 18 เดือน อุตสาหกรรมไฟฟ้าจะพบปัญหา การกีดกันการค้าด้วยประเด็นสิ่งแวดล้อม เพราะยุโรปกำลังเตรียมการที่จะออกมาตรการใหม่สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถรีไซเคิลได้ หากไทยไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ อาจจะพบปัญหาที่ไม่สามารถจะส่งออกสินค้าไทย (กรุงเทพธุรกิจ 19 ต.ค. 2543 หน้า 12)

ศูนย์ไบโอเทคโลก

ศูนย์แดนฟอรัธ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยระดับโลก ศ.ดร.โรเจอร์ บีชชี ผู้มีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสหรัฐ ได้วิจัยแล้วพบว่า อีกประมาณ 25 ปี โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้น 5.8 พันล้านคน ที่ดินจะถูกทำลายมากขึ้น ผู้คนจะมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น เกษตรกรจะต้องการผลผลิตที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านไบโอเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การัดแต่งยีน จีเอ็มโอ อย่างจริงจัง จะช่วยในเรื่องการผลิตอาหาร ที่ได้รับปริมาณและคุณภาพ ไม่ต้องใช้สารเคมี ต้นทุนการผลิตลดลง ทำให้คุณภาพชีวิตของคน สัตว์ และ สิ่งแวดล้อมดีขึ้น (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 14 ต.ค. 2543 หน้า 32)

ข่าวทั่วไป


สธ.เจ๋ง เปิดคลินิกดูแลชายวัยทอง

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงโครงการคลินิกชายวัยทองของกรมอนามัย คือ ผู้ชายที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มฮอร์โมนเพศชายเทสโตสเตอโรนลดลง ทำให้สมรรถ-ภาพทางด้านต่าง ๆ ลดลงไปด้วย ซึ่งชายวัยนี้ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน นับว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญมาก กรมอนามัย จึงมอบหมายให้สำนักส่งเสริมสุขภาพศึกษาปัญหาและความต้องการของชายวัยทองในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาวิชาการและรูปแบบการจัดการบริการให้ตอบสนองตรงกับความต้องการมากขึ้น โดยจะเปิดดำเนินการคลินิกวัยทองขึ้น ที่ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยทั้ง 12 แห่ง และใน รพ.ศูนย์ และ รพ. ทั่วไปที่มีศักยภาพก่อน (ไทยรัฐ 24 ต.ค. 2543 หน้า 12)

"วินโดว์ส มี" ภาษาไทยเปิดตัวแล้ว

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการ (operating system) ใหม่ วินโดว์สมิลเลนเนียม (Windows Millennium) ฉบับภาษาไทย หรือวินโดว์ส มี (Windows Me) อย่างเป็นทางการแล้ว ความสามารถที่โดดเด่นของวินโดว์ส มี ได้แก่ การใช้งานระบบดิจิตอลมีเดีย ตัดต่อภาพ-ยนต์ ดนตรี วีดีโอได้ มีระบบป้องกันและเพิ่มความปลอดภัย โปรแกรมซ่อมเครื่องอัตโนมัติช่วยกู้ระบบคอมพิวเตอร์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมเทคโนโลยีที่ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็วขึ้น (ไทยรัฐ 20 ต.ค. 2543 หน้า 9)

เตรียมขยาย บีทีเอส 4 เส้น เหนือ

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าฯ กทม. และคณะได้ล่องเรือตรวจพื้นที่และสภาพคล่อง ต่าง ๆ เพื่อสำรวจเส้นทางรถไฟ ซึ่ง นายสมัคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สจร. ได้ตรวจสอบและกำหนดวิธีเลือกวางสายทางโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า บีทีเอส ที่จะเชื่อมต่อจากช่วงสถานีหมอชิตขึ้นไปทางเหนือ 4 เส้นทาง คือ 1. จากสถานีหมดชิตเชื่อมต่อกับโครงสร้างของโครงการโฮปเวลล์ 2. จากสถานีหมอชิตไปตามถนนพหลโยธิน 3. จากสถานีหมอชิตสลับผสมระหว่างโฮปเวลล์และถนนพหล-โยธิน 4. จากสถานีหมอชิต-คลองบางซื่อ-คลองลาดพร้าว-อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยบริเวณที่จะลงเสาตอม่อรถไฟฟ้าไปถูกบ้านที่รุกล้ำแนวคลองหรือตรงกับบ้านของใครก็จะเวนคืน เฉพาะบ้านนั้น ๆ คาดว่าแต่ละเสาจะโดนบ้านประมาณ 1-3 หลัง เท่านั้น ทั้งนี้ บ้านใดที่ถูกเวนคืนตนก็ได้คิดจะหาที่อยู่อาศัยให้ใหม่ในรูปแฟลต โดยมองที่ว่างใกล้เคียงไว้แล้ว (สยามรัฐ ศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2543 หน้า 6)

ทศท. เปิดช่องโทรทางไกลผ่านเน็ต

นายสุธรรม มลิลา ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เปิดเผยว่า ทศท. ได้ประกาศในเงื่อนไขการให้เอกชนเช่าใช้เครือข่าย เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตว่า ห้ามผู้ให้บริการไปประกาศว่า มีบริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ตจนกว่าจะเปิดเสรี แต่หากผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตมีอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต ทศท. ก็ไม่สามารถควบคุมได้ บริการโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่เอื้อให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีอุปกรณ์ใช้ส่งสัญญาณเสียงที่ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์สามารถพูดคุยกับปลายทาง โดยไม่ต้องเสียค่าบริการทางไกล จ่ายเพียงค่าบริการใช้ชั่วโมงอินเตอร์เน็ตและค่าต่อโทรศัพท์ในท้องถิ่น ครั้งละ 3 บาท เท่านั้น (ไทยโพสต์ ศุกร์ที่ 20 ต.ค. 2543 หน้า 9)

ทุ่มศึกษาพันธุศาสตร์โมเลกุล หวั่น "สัตว์พื้นเมือง" สูญพันธุ์

น.ส. วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ นักวิชาการสัตวบาล กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีวิธีการผสมพันธุ์ข้ามพันธุ์ ส่งผลให้สัตว์พื้นเมืองอาจจะสูญพันธุ์ได้ จึงดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมืองขึ้น เพื่อประเมินศักยภาพและแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง อันจะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปศุ-สัตว์ เพื่อการบริโภค การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิ-ภาพของอุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์ และองค์ความรู้ในวิชาการทางด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตอีกด้วย (มติชน 16 ต.ค. 2543 หน้า 7)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215