หัวข้อข่าวปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 2000-10-30

ข่าวการศึกษา

มจธ.ยันออกนอกระบบพนักงานไม่มีเสีย
ทบวงฯ ตีขิมรอโครงสร้างกระทรวงใหม่นัดคุย สปศ.ยกสุดท้ายปลาย ต.ค. นี้
ม.อุบลเป็นเจ้าภาพประชุมทปอ.
จัดอบรมอี-คอมเมิร์ชให้คนพิการ
มหาวิทยาลัยเปิดทางครูมัธยมร่วมออกข้อสอบ
ราชภัฏสอนป.เอก
สร้างร.ร.กินนอนให้เด็กติดยาเรียน

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

แข่งสร้างหุ่นยนต์รุ่นเอาใจผู้สูงอายุ

ข่าววิจัย/พัฒนา

โปรแกรมบันทึกข้อมูลรถยนต์ด้วยเครื่องพาล์ม
ปุ๋ยอินทรีย์สกัดชนิดน้ำจากพืชผัก

ข่าวทั่วไป

รางวัลโนเบลคนเอเชีย
กลิ่นมะนาวบำรุงความจำและสมาธิ
รณรงค์จอดรถไว้บ้านทุกวันที่ 22

ข่าวการศึกษา


มจธ.ยันออกนอกระบบพนักงานไม่มีเสีย

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) เปิดเผยว่าหลังจาก มจธ.เปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลได้ 2 ปีครึ่ง มีข้าราชการขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วเกือบ 40% อยู่ระหว่างประเมินอีก 30-40 คน ซึ่งแรงจูงใจสำคัญคือสัญญาว่าจ้างพนักงานที่ไม่ต้องทดลองงาน 2 ปี และการที่ มจธ. จะสมทบเงินเข้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ถึง 8% ขณะที่ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้ทั้งตัวพนักงานเอง และครอบครัวเหมือนข้าราชการ (มติชน พุธที่ 25 ตุลาคม 2543 หน้า 10)

ทบวงฯ ตีขิมรอโครงสร้างกระทรวงใหม่นัดคุย สปศ.ยกสุดท้ายปลาย ต.ค. นี้

นายสุชาติ เมืองแก้ว รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปอุดมศึกษาของทบวงฯว่า ทบวงฯได้จัดทำโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเสร็จนานแล้ว และเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (สปศ.) แล้ว โดย สปศ. ได้เชิญผู้แทนทบวงฯและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไปร่วมพิจารณากฎหมายการยุบรวมหน่วยงาน และการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ให้ชัดเจนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในอนาคตนั้น ไม่น่าหนักใจเพราะมีสถาบันอุดมศึกษานอกทบวงฯ จะถูกมองว่ามาตรฐานต่ำกว่า แต่ทบวงฯได้เตรียมวางแนวทางพัฒนาให้มีคุณภาพโดยเร็วแล้ว (มติชน เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2543 หน้า 10)

ม.อุบลเป็นเจ้าภาพประชุมทปอ.

ศ. ดร. ไพฑูรย์ อิงสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2543 ในหัวข้อ "การปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : สู่การสนองแนวพระราชดำริ" ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2543 ณ. โรงเรียนลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (กรุงเทพธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2543 )

จัดอบรมอี-คอมเมิร์ชให้คนพิการ

กองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับโครงการธุรกิจอเมริกันเพื่อประเทศไทย (ACT) สถาบันคีนัน แห่งเอเชีย จัดโครงการฝึกอบรม E-Commerce เพื่อคนพิการ จะเปิดฝึกอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2543 ณ.โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพิการให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะการออกแบบและพัฒนาเวบไซต์เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กรุงเทพฯธุรกิจ พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2543)

มหาวิทยาลัยเปิดทางครูมัธยมร่วมออกข้อสอบ

ตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษากรมสามัญศึกษา เสนอให้ทบวงมหาวิทยาลัยนำครูมัธยมร่วมออกข้อสอบเอ็นทรานซ์ด้วยนั้น น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า น่าจะเป็นเรื่องที่ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาการออกข้อสอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ใคร อย่างที่หลายคนเป็นห่วง แต่ต้องคุยในหลักการอีกครั้งและดูรายละเอียดสัดส่วนครูที่จะเข้าร่วมเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2543 หน้า 15)

ราชภัฏสอนป.เอก

นายโกวิท ประวาลพฤกษ์ เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) เปิดเผยว่า สถาบันราชภัฏได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย จัดการศึกษาในหลักสูตร Doctor of Technology in Science (Dtech) เพื่อพิจารณาบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสถาบันราชภัฏภาคใต้ โดยมีสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีและนครปฐมเป็นศูนย์ดำเนินการ โครงการนี้จะเริ่มปี 2543 โดยเปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฟิสิกส์ เคมีคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เปิดสอนรุ่นแรก 22 คน โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ และปิดภาคเรียน ใช้เวลาเรียน 3-5 ปี มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งซิดนีย์ เดินทางมาสอนที่สถาบันราชภัฏทั้ง 2 แห่ง (สยามรัฐ อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2543 หน้า 20)

สร้างร.ร.กินนอนให้เด็กติดยาเรียน

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม. จะสร้างโรงเรียนอีก 1 แห่ง เป็นแห่งที่ 433 โดยจะทำเป็นโรงเรียนกินนอน ไว้เป็นที่เรียนของเด็กที่ติดยาเสพย์ติด เพราะหากนำไปบำบัดที่อื่นจะทำให้เสียเวลาเรียน เด็กจะได้รับการบำบัดและเรียนหนังสือไปด้วย เมื่อหายแล้วก็จะส่งกลับไปเรียนโรงเรียนเดิม (เดลินิวส์ พุธที่ 25 ตุลาคม 2543 หน้า 34)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


แข่งสร้างหุ่นยนต์รุ่นเอาใจผู้สูงอายุ

ซีเกท และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย จัดแข่งขันหุ่นยนต์สมองกลชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อหาผู้ชนะเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น ดร.ชิต เหล่าวัฒนา นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยกล่าวว่า ผู้แข่งขันจะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์บริการควบคุมอัตโนมัติทีมละ 1 ตัว หุ่นยนต์จะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว และไม่สามารถเดินได้ให้เกิดความพอใจ และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ติดต่อสมัครเข้าแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ขอทราบรายละเอียดได้ที่สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทรฯ 470-9339 หรือ http://fibo.me.eng.kmutt.ac.th (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ข่าววิจัย/พัฒนา


โปรแกรมบันทึกข้อมูลรถยนต์ด้วยเครื่องพาล์ม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลือกทำโครงการเรื่อง "งานพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลรถยนต์ด้วยเครื่องพาล์ม (My Vehicle Legend หรือ MVL) โปรแกรมนี้จะบันทึกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เมื่อเวลาจำเป็นต้องใช้ข้อมูลก็เรียกขึ้นมาใช้ได้ นอกจากนี้ยังพัฒนาโปรแกรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ใช้น้ำมันกี่ลิตรต่อระยะทางเท่าใด เพื่อที่จะทราบสมรรถนะของเครื่องยนต์เมื่อเกิดผิดปกติ โปรแกรมนี้สามารถต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีได้ด้วย (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2543 หน้า 16)

ปุ๋ยอินทรีย์สกัดชนิดน้ำจากพืชผัก

ดร.พงษ์เทพ อันตริกานนท์ แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) ได้ศึกษาวิจัยปุ๋ยอินทรีย์สกัดชนิดน้ำจากพืช ซึ่งเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม มีกลิ่นหอมเปรี้ยวลักษณะเหมือนผักดอง ปุ๋ยอินทรีย์สกัดนี้เป็นปุ๋ยที่สามารถเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดิน พืชสามารถนำไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้พืชมีความทนทาน ให้ปริมาณและคุณภาพที่ดี ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชนบท สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) โทร.5791121-30, 5795515 ต่อ 1219 (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2543 หน้า 24)

ข่าวทั่วไป


รางวัลโนเบลคนเอเชีย

คิม แด จุง ผู้นำของเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เป็นผู้เปิดประตูสู่เกาหลีเหนือ ทำให้ผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง 2 ประเทศ และเป็นผู้สร้างสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีกับทั่วเอเชีย เขาเป็นผู้นำที่ทุ่มเทให้กับการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตย จึงเป็นที่น่ายินดียิ่งที่เป็นผู้นำในเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ (เดลินิวส์ พุธที่ 25 ตุลาคม 2543 หน้า 6)

กลิ่นมะนาวบำรุงความจำและสมาธิ

กลิ่นอันหอมสนชื่นของมะนาว ถูกพบในการศึกษาวิจัยว่า ยังมีสรรพคุณสูงส่งช่วยบำรุงความจำและช่วยให้มีสมาธิดีอีกด้วย นักวิจัยผู้เป็นแพทย์ประสาทวิทยา ได้พบในการศึกษาว่า คนงานที่ทำงานอยู่ในห้องที่มีกลิ่นของมะนาว มีความจำและสมาธิสูงในการทำงานเป็นพิเศษ แทบจะไม่เคยเกิดความผิดพลาดอะไรเลย ต่างจากคนงานที่ทำงานในห้องปกติธรรมดาไร้กลิ่นอย่างใด (ไทยรัฐ จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2543 หน้า 7)

รณรงค์จอดรถไว้บ้านทุกวันที่ 22

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ สพช. ได้รายงานผลการรณรงค์ประหยัดน้ำมันตามโครงการ 22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน มีกลุ่มผู้เข้าร่วมรณรงค์และกลุ่มผู้ไม่ร่วมรณรงค์ ด้วยเหตุผลความจำเป็นต่างๆ กัน สรุปได้ว่าโครงการประสบความสำเร็จ และสพช. เห็นว่าการรณรงค์ลักษณะนี้ควรทำบ่อยขึ้น คือไม่ใช้รถส่วนตัวเดือนละ 1 วัน ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้ดีขี้น ผลักดันนโยบายใช้รถโรงเรียนและรถรับส่งพนักงานให้มากขึ้น จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการประหยัดน้ำมันตามตารางที่กำหนด และทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน รณรงค์ให้ทุกคนจอดรถไว้บ้าน (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2543 หน้า 34)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215