หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 2001-03-27

ข่าวการศึกษา

ราชภัฏเทพสตรีเตรียมเป็นนิติบุคคลปี 45
ชี้ความรู้วิทย์คนไทยอ่อนต้องเสียค่าโง่ให้ฝรั่ง
กศน.เปิดศูนย์ข้อมูล GPA รับมือเอนทรานซ์ปี 44
มี 400 ทุนไปอังกฤษ วีซ่าใหม่ทำงานได้
สวนกุหลาบนนท์คว้ารางวัลใช้เน็ตในโรงเรียน

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

วันนี้คุณเติมน้ำมันมะพร้าวแล้วหรือยัง?
เร่งจัดตั้งกองทุนศูนย์ถ่ายทอดฯ แก้ปัญหาการผลิต การแปรรูป
เตือนวิกฤติการณ์โลกขาดแคลนน้ำ
อุปสรรค การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BOI ส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำนมดิบ

ข่าววิจัย/พัฒนา

KU-GREEN ภาชนะบรรจุอาหารปลอดสารพิษ
สดุดีภูมิปัญญาของอาม้า พบสรรพคุณวิเศษซุปไก่

ข่าวทั่วไป

เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาตึกร้างทิ้ง
หยุดจ้างต่างชาติทำงานผู้เชี่ยวชาญ
ตั้งกระทรวงใหม่คุมขุมทรัพย์ไทยในทะเล
เตือนคนหนุ่มสาวเป็นโรคหัวใจได้
จุฬาฯบุ๊คดอตคอมโทรฯสั่งหนังสือส่งถึงบ้าน

ข่าวการศึกษา


ราชภัฏเทพสตรีเตรียมเป็นนิติบุคคลปี 45

ผศ. สมศักดิ์ มากบุญ อธิการบดีสถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สถาบันราชภัฏเทพสตรี จะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีจุดเน้น “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้บริการแก่สังคม ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น” (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 33)

ชี้ความรู้วิทย์คนไทยอ่อนต้องเสียค่าโง่ให้ฝรั่ง

นายอมเรศ ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงคุณภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของไทย ยังอยู่ในสภาพที่มีจุดอ่อนมาก “จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใน 47 ประเทศ ปรากฏว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับรั้งท้าย…” (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2544 หน้า 12)

กศน.เปิดศูนย์ข้อมูล GPA รับมือเอนทรานซ์ปี 44

นายเรวัฒน์ สุธรรม รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปิดเผยว่า กศน. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล GPA เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับข้อมูลของนักศึกษาที่จบจากการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตร ปวช.ทางไกล ของสถานศึกษาในสังกัด กศน. ทั่วประเทศ (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 12)

มี 400 ทุนไปอังกฤษ วีซ่าใหม่ทำงานได้

นายบารอนเนส สกอตแลนด์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษ ซึงเดินทางมาเยือนไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนไทยกว่า 4,000 คน เรียนแบบเต็มเวลา และสนใจที่เรียนต่อประเทศอังกฤษเพราะชื่อเสียง และการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และรัฐบาลอังกฤษได้เพิ่มทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัยในอังกฤษ ในปีนี้มีนักเรียนไทย 24 คนได้รับทุนการศึกษาชิฟนิ่ง และยังมีทุนการศึกษาอื่นอีก 400 กว่าทุน ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดและบางส่วน ตลอดจนปรับปรุงการออกวีซ่าแก่นักเรียนให้สามารถทำงานในประเทศอังกฤษ เพื่อหารายได้ช่วยค่าใช้จ่ายด้านการเรียนด้วย สนใจโทรสอบถามสถานทูตอังกฤษ 253-0190 ต่อ 310 พูดกับนัทนี (สยามรัฐ พุธที่ 21 มีนาคม 2544 หน้า 20)

สวนกุหลาบนนท์คว้ารางวัลใช้เน็ตในโรงเรียน

นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมกิจกรรมอินเตอร์เน็ต และรางวัลเว็บดีเด่นด้านการศึกษา จากงานมหกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาในโรงเรียน ที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สถาบันราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม ที่ผ่านมา (เดลินิวส์ จันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2544 หน้า 16)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


วันนี้คุณเติมน้ำมันมะพร้าวแล้วหรือยัง?

คุณกิตติ มณีศรีกุล ชาวสวนมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำน้ำมันมะพร้าวมาใช้แทนน้ำมันดีเซล เพื่อใช้เติมรถของเขาเอง ซึ่งทำให้ประหยัดค่าน้ำมันเดือนละกว่า 5,000 บาท โดยได้นำน้ำมันมะพร้าวมาผสมกับน้ำมันก๊าดในอัตรา 20 : 1 พอเป็นหัวเชื้อในการจุดระเบิด เขาสามารถผลิตน้ำมันลูกผสมชนิดนี้ได้ถึงอาทิตย์ละกว่า 300 ลิตร (เดลินิวส์ พุธที่ 21 มีนาคม 2544 หน้า 16)

เร่งจัดตั้งกองทุนศูนย์ถ่ายทอดฯ แก้ปัญหาการผลิต การแปรรูป

กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดตั้งกองทุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อให้มีเงินกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ นายปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงนโยบายการจัดตั้งกองทุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลว่า ปัญหาการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปผลผลิตเกษตรที่ผ่าน คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้เท่าที่ควร เนื่องจากขาดเงินทุน ปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการผลิตและการตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดตั้งกองทุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขึ้น เพื่อจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีเงินกองทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างต่อเนื่องในลักษณะการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเอง และการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาเกษตรต่อไป (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 7)

เตือนวิกฤติการณ์โลกขาดแคลนน้ำ

ผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยน้ำ ที่ประเทศสิงคโปร์บางรายกล่าวว่า น้ำอาจเป็นประเด็นปัญหาสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในศตวรรษนี้ เพราะน้ำกำลังกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของโลกสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และภาวะการขาดแคลนน้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างชาติต่างๆ ที่ประชุมสรุปว่า ทางแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำคือ การสกัดเกลือออกจากน้ำทะเล ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกมองว่าสิ้นเปลือง แต่เทคโนโลยีแบบใหม่ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกลง (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 6)

อุปสรรค การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชมรมเทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชี้สาเหตุที่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยไม่ประสบผลสำเร็จ 3 ประการคือ 1.คนไทยมีค่านิยมที่ผิดๆ นิยมของต่างชาติมากกว่า อันเป็นผลจากความล้มเหลวทางการศึกษาของบ้านเรา 2.ไทยไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานเกิดขึ้นในบ้าน ก่อนที่จะไปพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าอื่นๆ 3.วางเป้าหมายการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิดพลาด ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2544 หน้า 8)

BOI ส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำนมดิบ

ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยถึงนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ตามประกาศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ว่า ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำนมดิบในการผลิตเป็นพิเศษ โดยอุตสาหกรรมนั้นจะได้รับสิทธิในการตั้งสถานประกอบการได้ทุกเขต และยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2544 หน้า 27)

ข่าววิจัย/พัฒนา


KU-GREEN ภาชนะบรรจุอาหารปลอดสารพิษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนับสนุน “โครงการวิจัยการผลิตวัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากมันสำปะหลัง” ซึ่งได้ทำวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ซึ่งเป็นภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพ วัตถุดิบหลักในการผลิต KU-GREEN นั้นเป็นมันสำปะหลัง สำหรับสารที่แต่งเติมในผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ก็เป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาได้ ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว และได้ดำเนินการยื่นจด US Patent เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ KU-GREEN มีรูปร่างลักษณะคล้ายโฟม สามารถนำมาบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ใส่ได้ทั้งอาหารร้อนและเย็น โรงงานต้นแบบสำหรับผลิต KU-GREEN ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตได้ประมาณ 5,000 ชิ้นต่อวัน โดยทางมหาวิทยาลัยต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนำไปผลิต (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2544 หน้า 34)

สดุดีภูมิปัญญาของอาม้า พบสรรพคุณวิเศษซุปไก่

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้กล่าวยกย่องเมื่อศึกษาวิจัยซุปไก่สกัดพบว่า มีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรง พวกเขาได้ศึกษาทดลองกับหนู โดยเลี้ยงให้กินยอดซุปไก่ที่มีขายเป็นขวดอยู่ตามร้าน ในปริมาณวันละเทียบเท่ากับคนกิน 140 มิลลิลิตร หรือประมาณ 1 ถ้วยกาแฟ เป็นเวลาปีกว่า จนมันเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ปรากฏว่าหัวใจของมันกลับโตน้อยกว่าปกติ 40-50 เปอร์เซ็นต์ และหลอดเลือดก็หนาน้อยลง 60 เปอร์เซ็นต์ ในการศึกษาวิจัยกับหนูพบว่า ซุปไก่สกัดมีสรรพคุณช่วยลดหัวใจโตอย่างเดียว ไม่ช่วยลดความดันโลหิตลงด้วย จึงเหมาะจะเอาไปใช้ทำยาให้คนไข้รายที่จำเป็นรักษาอาการหัวใจโตอย่างเดียว โดยไม่กระทบกับความดันโลหิตด้วย (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 7)

ข่าวทั่วไป


เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาตึกร้างทิ้ง

นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กทม. จะเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจซื้อขายอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือสร้างเสร็จแล้ว เพื่อให้คำปรึกษาแง่กฎหมาย จากการสำรวจพบว่า กทม. มีปัญหาตึกร้าง 800 แห่ง ที่คิดเป็นมูลค่าแสนล้านบาท ผู้สนใจขอคำปรึกษาได้ฟรี ที่ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง โทร 247-0075 (เดลินิวส์ พุธที่ 21 มีนาคม 2544 หน้า 38)

หยุดจ้างต่างชาติทำงานผู้เชี่ยวชาญ

น.พ. กระแส ชนะวงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่ง ระหว่างการตรวจเยี่ยมกรมวิเทศสหการว่า ในแต่ละปีประเทศต้องสูญเสียงบประมาณปีละกว่า 1,000 ล้านบาท ไปกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาควบคุมการก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ในประเทศ จึงอยากให้กรมวิเทศสหการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ช่วยกันลดการสูญเสียเงินตราให้ต่างประเทศ ด้วยการหันมาจ้างผู้เชี่ยวชาญคนไทยมาควบคุมโครงการใหญ่ๆ แทน (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 3)

ตั้งกระทรวงใหม่คุมขุมทรัพย์ไทยในทะเล

รศ.ดร. พิพัฒน์ ตั้งสืบสกุล ผู้อำนวยการโครงการกฎหมายทะเลแห่งเอเชียอาคเนย์ (ซีโพล) เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีควรวางนโยบายแห่งชาติทางทะเลให้ชัดเจน และหากเป็นไปได้ควรจัดตั้งกระทรวงที่ดูแลกิจการทางทะเลเป็นการเฉพาะ เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางทะเลที่สร้างรายได้ประมาณปีละ 3.3 ล้านล้านบาท เพราะไม่มีหน่วยงานใดในประเทศไทยที่มีความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างแท้จริง อีกทั้งจะเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ความร่วมมือ และยุติความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 17 มีนาคม 2544 หน้า 3)

เตือนคนหนุ่มสาวเป็นโรคหัวใจได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจของสหรัฐฯ เตือนคนหนุ่มสาวว่า มีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้การสูบบุหรี่เท่ากับปล่อยให้โรคบ่อนทำลายตัวเอง ในการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ได้ยืนยันว่า หลอดเลือดอาจเริ่มอุดตันมาตั้งแต่อายุเพียง 18 ปีได้ และเคยมีการศึกษาพบว่า เคยพบผู้ชายในวัยเพียงแค่ 30 ปีมีอาการหลอดเลือดอุดตัน (ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2544 หน้า 7)

จุฬาฯบุ๊คดอตคอมโทรฯสั่งหนังสือส่งถึงบ้าน

นางอุไรวรรณ กรวิทยาศิลป ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดเผยว่า ได้เปิดบริการ call service โทรสั่งหนังสือได้รับภายใน 3 ชั่วโมง โดยใช้ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ และณารายณ์พิซเซอเรีย เป็นจุดรับสินค้า เปิดบริการตั้งแต่ 08.30 - 20.00 น.ทุกวัน หากซื้อเกิน 3,000 บาท ไม่คิดค่าส่ง หากต่ำกว่านี้จะคิดค่าส่งประมาณ 20-50 บาท เฉพาะ กทม. จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง ลูกค้าโทรติดต่อได้ที่ 255-4433 และตรวจสอบรายการหนังสือได้ที่ www.calcubook.com, หากต้องการสั่งซื้อหนังสือ online ให้ใช้ www.chulabook.com (เดลินิวส์ อังคารที่ 20 มีนาคม 2544 หน้า 16)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215