หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 2001-07-17

ข่าวการศึกษา

วอนรัฐอุดหนุนมหา’ลัยอย่าใช้วิธีเฉลี่ย
ราชภัฏขานรับส่งนศ.ฝึกงานสอนแก้ขาดครู
โครงการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม
กศน.ฟิตสอนไกลถึงกัมพูชา
ร.ร.ฝึกอาชีพคลองเตยเปิดเรียนฟรี16วิชาช่าง
ลดเกณฑ์อายุเด็กเข้า ‘อนุบาล’ นับตามจริงตั้งแต่ย่าง 4 ขวบ

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

Prisoners go online
3G เปิดตัวสวยด้วย GPRS ในงานมหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารเอเชีย Communicasia 2001
ร่างพ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ของเหลืออุตสาหกรรม ธุรกิจใหม่ทำขยะเป็นเงิน
รอบโลกสีเขียว -ซักผ้า
การเผยแพร่ “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาเซียน”
2 หมอกระดูกไทยเจ๋ง! ผ่าตัดเพิ่มส่วนสูงครั้งแรกในเอเชีย
ค้นพบไอน้ำล้อมดาวไกลโพ้น ส่อแววเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต
สหประชาชาติหันพึ่ง “อาหารแฟรงเกนสไตน์”
หญิงกับชายใช้สมองคนละซีก

ข่าววิจัย/พัฒนา

2 น.ศ.มจธ.โชว์ทำไข่เค็มแบบใหม่ สะอาด-ลดต้นทุนซ้ำไม่ก่อมลภาวะ
นั่งโถส้วมไฮเทคในอนาคต
พัฒนาอาวุธกลิ่นสุดเหม็นมหากาฬ อาวุธสยบม็อบก่อการจลาจลวุ่นวาย
ยารักษาโรคกระเพาะเป็นเกราะช่วยกันตาสั้น
คู่เลสเบี้ยนก็มีลูกของตัวเองได้
สารฟลาโวนอยส์ในช็อกโกแลต ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ

ข่าวทั่วไป

เปิดตัวแล้วสมุดหน้าเหลืองออนไลน์
ปรอท-ซักผ้า
ประกวดสื่อท่องเน็ตปลอดภัยได้สาระ
ไทยเก่งได้ 2 ทองวงโยธวาทิตโลก
‘พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย’ แห่งแรกที่สุพรรณฯ อีกตำนาน..กระดูกสันหลังของชาติ
วิวัฒนาการของเล่นไทยจากธรรมชาติสู่เทคโนโลยี
ชี้ยากระเพาะทำ “มดลูกแตก”
ทำแจ้งเกิดที่รพ.ไม่ต้องไปเขต
นักโทษทำวิปัสสนากรรมฐานได้ผล คลายความทุกข์ประพฤติตัวกันดีขึ้น

ข่าวการศึกษา


วอนรัฐอุดหนุนมหา’ลัยอย่าใช้วิธีเฉลี่ย

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาโครงสร้างและทรัพยากรการลงทุน เห็นว่า ควรมีการตกลงกติกาการจัดสรรเงินให้ชัดเจน โดยดูจากสภาพความเป็นจริงไม่ใช่นำค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วเฉลี่ยไปตามสาขา อย่าจัดสรรเงินโดยวิธีการเกลี่ย และในส่วนของอุดมศึกษาจะต้องดูว่าจะเน้นการศึกษาสาขาใดก็เพิ่มเงินให้สาขานั้น แต่ถ้าสาขาใดไม่มีคนเรียนก็ไม่ต้องจ่าย ในส่วนของกองทุนเงินกู้ยืม ก็ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้กู้ให้ชัดเจน โดยอิงความเป็นจริงมากที่สุดไม่ใช่เฉลี่ยเท่ากัน (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2544 หน้า 12)

ราชภัฏขานรับส่งนศ.ฝึกงานสอนแก้ขาดครู

ดร.ถนอม อินทรกำเนิด เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ (สรภ.) กล่าวถึง กรณีที่คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) มีแนวคิดที่จะให้นักศึกษาสถาบันราชภัฏปีสุดท้ายไปฝึกสอนในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูนั้น ตนเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดี และให้การสนับสนุนโดยจะมีค่าตอบแทนให้นักศึกษาด้วย นายชลอ กองสุทธิ์ใจ เลขาธิการ กปช. กล่าวว่า กลางปีนี้จะมีครูเกษียณอายุราชการในส่วนกลางประมาณ 300 คน และมีผู้ขอเข้าร่วมโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตประมาณ 200 คน ดังนั้นในส่วนกลางจะต้องมีปัญหาการขาดแคลนครูเพิ่มขึ้นอีก 500 คน และนักศึกษาสถาบันราชภัฏก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 หน้า 12)

โครงการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม

กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายให้สถานทูต สถานกงสุลไทย เผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ดำเนินโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ กรุงฮานอย โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปสอนที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ และจัดตั้งห้องไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีอาจารย์ชาวเวียดนามที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นผู้สอน การดำเนินงานได้รับผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ) (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2544 หน้า11)

กศน.ฟิตสอนไกลถึงกัมพูชา

นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) กล่าวถึง กรณีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสั่งให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรมราชองครักษ์ และกรมการศึกษานอกโรงเรียนสร้างโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายที่เมืองกัมปงธม ประเทศกัมพูชาว่า ขณะนี้ดำเนินการออกแบบอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทางกัมพูชาให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอาคารเรียน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม จึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามกำหนดเวลาเดิม ต้องเลื่อนไป ตุลาคม 2545 ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนทางกัมพูชาต้องการให้เปิดสอนทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ แต่ทาง กศน. เห็นว่า การสอนสายสามัญนั้นมุ่งเน้นเพื่อเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งกัมพูชาไม่ค่อยมีมหาวิทยาลัยมาก ดังนั้นปลายเดือนนี้ กศน. จะหารือกับทางกัมพูชาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะให้มีการเรียนระดับม.ปลาย โดยเน้นสายอาชีพ ถ้ามีคนเรียนดีทาง กศน. จะจัดอบรมครูกัมพูชาให้ฟรี ทั้งนี้กรมราชองครักษ์จัดสรรงบประมาณปี 2545 เป็นรางวัลให้กับครูที่มาอบรมจำนวน 8,000 บาท / คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (สยามรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 20)

ร.ร.ฝึกอาชีพคลองเตยเปิดเรียนฟรี16วิชาช่าง

นายสมพงศ์ ทดแทนคุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. (คลองเตย) เปิดเผยว่า ร.ร.ฝึกอาชีพ กทม. (คลองเตย) ได้เปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ 16 หลักสูตร ประกอบด้วย ช่างเสริมสวยสตรีเบื้องต้น ช่างเสริมสวยสตรีชั้นสูง ช่างตัดผมชายเบื้องต้น ช่างตัดผมชายชั้นสูง ช่างสร้างแบบเสื้อผ้า ช่างออกแบบเสื้อผ้า ช่างเย็บเสื้อผ้าชาย ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ ช่างเดินสายไฟฟ้า ช่างวิทยุและเครื่องเสียง ช่างโทรทัศน์และวิดีโอ และช่างเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ร.ร.ฝึกอาชีพกทม.(คลองเตย) ล็อก 6 ถ.อาจณรงค์ เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร.0-2240-0009 ตั้งแต่ 15 ก.ค. – 3 ก.ย. 44 ค่าเรียนฟรี เสียเฉพาะค่าสมัครและค่าบำรุงการศึกษา 105 บาทเท่านั้น (สยามรัฐ ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 หน้า 6)

ลดเกณฑ์อายุเด็กเข้า ‘อนุบาล’ นับตามจริงตั้งแต่ย่าง 4 ขวบ

นางจรวยพร ธรณินทร์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ได้เสนอต่อที่ประชุม กช. เพื่อแก้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนอนุบาลเอกชน รับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 4 เรียนหลักสูตร 3 ปีและย่างเข้าปีที่ 5 เรียนหลักสูตร 2 ปี โดยนับตามปีปฏิทินเช่นเดียวกับการนับอายุตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ ซึ่งที่ประชุม กช. ได้เห็นชอบตามที่ สช. เสนอและหลังจากนี้จะนำเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป (ไทยโพสต์ พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 9)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


Prisoners go online

Department of Correction ได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์กับนักโทษที่ Bangkok Remand Prison โดยได้จัดไป 2 โปรแกรมแล้ว ซึ่งแต่ละโปรแกรมมีนักโทษเข้าร่วมการฝึกอบรม 30 คน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ทั้ง 32 ตัว เป็นของที่ได้รับบริจาคตามโครงการพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพฯ ที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน ครูที่สอนคือเจ้าหน้าที่ของเรือนจำเอง เรือนจำแห่งนี้อนุญาตให้นักโทษและญาติติดต่อกันได้ทาง e-mail โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบก่อน (Nation, Monday 16 July, 2001, p. 2B)

3G เปิดตัวสวยด้วย GPRS ในงานมหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารเอเชีย Communicasia 2001

ในงานมหกรรมเทคโนโลยีสื่อสารเอเชีย “Communicasia 2001” ที่สิงคโปร์ โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีไร้สายรุ่นที่ 3 (3G) โดยเฉพาะเทคโนโลยี GPRS ได้รับความนิยมมากเพราะ ราคาถูก การเชื่อมต่อเร็ว การติดตั้งหรือเซตเครื่องทำได้ง่าย ที่สำคัญคือ เทคโนโลยีนี้มาพร้อมกับตลาดวิดีโอมือถือ ซึ่งทำให้การสื่อสารสมบูรณ์แบบ แทบจะเรียกได้ว่าครบวงจร (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2544 หน้า 12)

ร่างพ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ….. ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 3 วาระไปแล้ว รวมทั้งผ่านวุฒิสภาด้วยเช่นกัน ขณะนี้กำลังอยู่ในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาปรับปรุงตามมาตราต่างๆ อย่างละเอียด คาดว่าคงจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ภายใน 2-3 เดือนนี้ (เดลินิวส์ พฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2544 หน้า 12)

ของเหลืออุตสาหกรรม ธุรกิจใหม่ทำขยะเป็นเงิน

ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงานอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้จัดการศูนย์แลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ก่อตัวขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาของขยะอุตสาหกรรมให้เป็นระบบ ด้วยการสนับสนุนด้านเงินทุนของสำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยศูนย์นี้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างโรงงาน หรือธุรกิจที่มีของเสีย และโรงงานที่ต้องการของเสียเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบ หรือเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้โรงงานลดต้นทุนการผลิตได้ ทางศูนย์ได้ตั้งเป้าว่าจะดำเนินการใน 3 เรื่องก่อนคือ เรื่องทรายปนเปื้อน ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว และน้ำมันหล่อลื่น โรงงานใดที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จะเสียค่าสมาชิกปีละ 200 บาทต่อปี และได้รับวารสารรายงานผลการศึกษาทางเลือกของวัตถุแต่ละตัวว่า มีมูลค่าเพิ่มหรือระบบจัดการอย่างไรบ้างเป็นระยะ พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมให้ ตลอดจนให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันระหว่างโรงงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2544 หน้า 8)

รอบโลกสีเขียว -ซักผ้า

ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นนำยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่น ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องซักผ้าแบบใหม่ ซึ่งสามารถซักเสื้อผ้าได้ขาวสะอาดหมดจด โดยไม่ต้องใช้ผงซักฟอกและยังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยกระบวนการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้าที่เรียกว่า อิเล็กทรอไลซิสกับคลื่นอุลตราโซนิกแทนผงซักฟอก โดยคลื่นอุลตราโซนิกจะเป็นตัวปั่นให้เกิดฟองเหมือนสบู่ภายในตัวเครื่อง เพื่อออกมาขจัดคราบสกปรกบนเสื้อผ้าที่ซัก และฟองนี้จะสลายออกไปจากเสื้อผ้าพร้อมกับความสกปรก สำหรับราคาก็ตกประมาณเครื่องละ 40,000 กว่าบาท เริ่มวางขาย 1 ส.ค.นี้ (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2544 หน้า 8)

การเผยแพร่ “ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอาเซียน”

จากการสัมมนาหัวข้อ “การลงทุนระหว่าง ไทย-มาเลเซีย (Thailand – Malaysia Investment) ซึ่งจัดที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนของอาเซียน (ASEAN Supporting Industry Database) เรียกสั้นๆ ว่า Asidnet เว็บไซต์ Asidnet เน้นสินค้าหลัก 5 ประเภทคือ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ปิโตรเคมีเคิล กระดาษ พลาสติก และแม่พิมพ์ต่างๆ ขณะนี้มีบริษัทต่างๆ สมัครเป็นสมาชิกแล้วจำนวน 15,613 บริษัท มีการเชื่อมโยงข้อมูล นักธุรกิจที่สนใจสามารถสมัครเข้าสู่ระบบ Asidnet ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2544 หน้า 11)

2 หมอกระดูกไทยเจ๋ง! ผ่าตัดเพิ่มส่วนสูงครั้งแรกในเอเชีย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทีมแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ร.พ.บำรุงราษฎร์คือ น.พ.การุณ เมฆานนท์ชัย และน.พ.สิทธิ์พร อรพินท์ ได้ผ่าตัดเพิ่มความสูงให้กับนาย วู อัน กวน อายุ 36 ปี เชื้อชาติเวียดนาม-ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการผ่าตัดเพิ่มความสูงครั้งแรกของเอเชีย การผ่าตัดดังกล่าวใช้เทคโนโลยีเรียกว่า “Fitbone Surgery” เป็นเทคโนโลยียืดกระดูกซึ่งค้นพบโดย น.พ.อาร์ บอม การ์ท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ จาก Ludwig-Maximilians University Hospital เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี และได้รับความร่วมมือโดยบริษัท Wittenstein Intens GmbH ผู้ผลิต Fitbone (มติชน พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

ค้นพบไอน้ำล้อมดาวไกลโพ้น ส่อแววเอื้อต่อสิ่งมีชีวิต

นักวิทยาศาสตร์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐฯ (นาซา) กล่าวว่า ยานอวกาศสวาส (SWAS) ของนาซา ที่กำลังปฏิบัติภารกิจสำรวจหาแหล่งน้ำในดาราจักรทางช้างเผือก ได้ค้นพบไอน้ำล้อมรอบดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่อยู่ห่างไกลมาก ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างแรกว่า ระบบจักรวาลอื่นอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการกำเนิดสิ่งมีชีวิต ดาวฤกษ์ดวงที่พบมีชื่อว่า ซีดับเบิลยู ลีโอนิส อยู่ในตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ 500 ปีแสง ในทิศทางกลุ่มดาวสิงห์ (ลีโอ) อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลใหม่พบไอน้ำในปริมาณมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงหมื่นเท่า การค้นพบครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะพบน้ำที่พื้นผิวของดาวดวงนี้ (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

สหประชาชาติหันพึ่ง “อาหารแฟรงเกนสไตน์”

สหประชาชาติตั้งความหวังเอากับ “อาหารแฟรงเกนสไตน์” อันเป็นพวกพืชตัดแต่งหน่วยถ่ายพันธุกรรมว่า คงจะช่วยแก้ความอดอยากของพวกประเทศยากจนได้ องค์การกล่าวว่า หากมีการดัดแปลงเม็ดพันธุ์พืช ให้สามารถต้านทานกับสภาพอันแห้งแล้ง เพิ่มผลผลิตตามพื้นที่แห้งแล้งเพาะปลูกได้ลำบากให้มากขึ้นได้ จะช่วยเหลือประชากรตามบริเวณที่อดอยากขาดแคลนอาหารได้ รายงานได้ชี้ว่า ปัญหาที่มีการโต้แย้งทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ ถึงความปลอดภัยของอาหารตัดแต่งยีนหรือหน่วยถ่ายพันธุกรรม ต่อสุขภาพผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนั้น มักไม่ได้คิดถึงปัญหาของกลุ่มประเทศยากจน จึงควรจะนำไปคำนึงด้วย ผู้อำนวยการยูเอ็นดีพี ได้ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่นที่ได้พยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวในแอฟริกาตะวันตกจนเพิ่มผลผลิตได้อีก 50 เปอร์เซ็นต์ สามารถทนกับภาวะแห้งแล้วและมีโปรตีนมากขึ้น (ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

หญิงกับชายใช้สมองคนละซีก

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ในการศึกษากับเด็กหญิงและชาย วัยระหว่าง 6-8 ขวบ โดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอันทันสมัย ในการตรวจวัดคลื่นสมองแต่ละซีก ได้พบว่า หญิงกับชายใช้สมองในการจำใบหน้าและการแสดงสีหน้าต่างกัน คนละส่วนกัน เด็กผู้ชายมักจะใช้สมองซีกขวาในขณะที่เด็กผู้หญิงจะใช้สมองซีกซ้าย ส่อให้เห็นว่าสมองของหญิงชายถูกจัดการต่างกันมาตั้งแต่ก่อนโตเข้าวัยหนุ่มสาวเต็มตัวมาก่อนแล้ว นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์กแห่งสหรัฐฯ กล่าวว่า เด็กทั้งหญิงและชายได้แสดงว่า ต่างก็สมองดีไม่แพ้กัน เพียงแต่ใช้สมองคนละซีกกันเท่านั้น พวกเขาเชื่อว่า อาจเป็นไปได้ว่า สมองของเด็กชายอาจจะมองในระดับส่วนรวม ในขณะที่ของเด็กหญิงพิจารณาในส่วนเฉพาะเจาะจง “หากว่าเป็นเช่นนั้นจริง วิธีการของเด็กหญิงอาจจะเหนือกว่าเด็กชาย ในการอ่านสีหน้าบุคคล จึงทำให้ผู้หญิงสามารถอ่านคนได้ดีกว่าผู้ชาย” (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

ข่าววิจัย/พัฒนา


2 น.ศ.มจธ.โชว์ทำไข่เค็มแบบใหม่ สะอาด-ลดต้นทุนซ้ำไม่ก่อมลภาวะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์ และ น.ศ.วิไล ภัทรปัญญากุล สองนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประสบความสำเร็จในการคิดค้นวิธีการทำไข่เค็มแบบใหม่ โดยประดิษฐ์เครื่องทำไข่เค็มขึ้นใช้หลักการอัดความดัน ทำให้น้ำเกลือซึมเข้าสู่ไข่เค็มเร็วขึ้น ด้วยวิธีนี้สามารถควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความสม่ำเสมอ ช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ไข่เค็มที่สะอาดถูกหลักอนามัย คุณภาพดีกว่าไข่เค็มที่จำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด และเครื่องทำไข่เค็มยังช่วยแก้ไขปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะสามารถนำน้ำเกลือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อีก รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษากล่าวว่า เครื่องผลิตไข่เค็มความดันสูงต้นแบบที่นักศึกษาสร้างขึ้นนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ เหมาะที่จะใช้ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และกลุ่มอาชีพระดับหมู่บ้าน ตำบล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อหาทางเลือกในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นเพราะต้นทุนไม่สูง ตกราว 42,000 บาท สามารถผลิตไข่เค็มได้ชุดละ 300 ฟอง แต่ถ้าไม่ใส่แผงที่วางไข่ลงไปด้วยก็จะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่านี้อีก ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ภาควิชาจุลชีววิทยา มจธ. โทร.0-2470-8058-9 (มติชน พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

นั่งโถส้วมไฮเทคในอนาคต

โถส้วมไฮเทค ออกแบบขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า “วีไอพี” เวอร์ชาไทล์ อินเตอร์แอคชั่น แพน) ออกแบบขึ้นโดยบริษัทไวฟอร์ด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ในเมืองเชสเชียร์ ประเทศอังกฤษ ขณะนี้มีการทำผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดนี้ขึ้นมาแล้ว โดยฝารองนั่งสั่งงานด้วยเสียง มีระบบชำระล้างอัตโนมัติ และยังตรวจปัญหาสุขภาพจากของเสียที่ออกมาแล้วส่งข้อมูลไปให้แพทย์ทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วย คาดว่าจะนำผลิตภัณฑ์ล้ำยุคออกสู่ตลาดในอีก 5 ปีข้างหน้า (ไทยรัฐ อาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

พัฒนาอาวุธกลิ่นสุดเหม็นมหากาฬ อาวุธสยบม็อบก่อการจลาจลวุ่นวาย

วารสารวิทยาศาสตร์ “นิว ไซแอนติสต์” เปิดเผยว่า โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯแจ้งว่า กระทรวงกำลังพัฒนาระเบิดกลิ่นเหม็นมหากาฬขึ้น เพื่อใช้เป็นอาวุธรับมือกลุ่มม็อบที่ก่อความจลาจลวุ่นวาย โฆษกกล่าวว่า ระเบิดกลิ่นนอกจากจะช่วยให้ตำรวจสลายฝูงม็อบได้แล้ว ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายถึงขั้นสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อด้วยกันลงอีกด้วย นักจิตวิทยาผู้เป็นหัวหน้าคณะวิจัย กล่าวว่า ได้ทดสอบกลิ่นต่างๆ กับอาสาสมัครเชื้อชาติต่างๆ เพื่อพยายามหากลิ่นเหม็นที่เป็นสากลนี้พบแล้วสองกลิ่น หากเอามาผสมกันจะใช้เป็นอาวุธได้แน่ (ไทยรัฐ พุธที่ 11 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

ยารักษาโรคกระเพาะเป็นเกราะช่วยกันตาสั้น

วงการแพทย์สิงคโปร์พากันดีใจ เมื่อได้พบว่ายารักษาโรคแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร กลับช่วยป้องกันโรคตาสั้นซึ่งคนสิงคโปร์อายุยังไม่ทันถึง 10 ขวบ พากันใส่แว่นสายตาสั้นกันตั้งครึ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโรคตาของสิงคโปร์ แจ้งว่า ในการทดลองกับสัตว์พบว่า ยาไพเรนเซไพน์ อันเป็นยารักษาโรคแผลเปื่อยกระเพาะอาหาร มีสรรพคุณช่วยป้องกันตาสั้นได้แน่นอน และกำลังทดลองว่าจะสามารถช่วยป้องกันหรือถ่วงอาการสายตาสั้นให้ช้าลงได้หรือไม่ (ไทยรัฐ พุธที่ 11 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

คู่เลสเบี้ยนก็มีลูกของตัวเองได้

ดร.ออร์ลี ลาคุม-แคปแลน แห่งมหาวิทยาลัยโมนาช ในกรุงเมลเบิร์น ได้พัฒนาเทคนิควิธีทำให้เซลล์ไข่ของผู้หญิงเกิดการปฏิสนธิได้ โดยใช้สารพันธุกรรมจากเซลล์ตรงไหนก็ได้ในร่างกาย ไม่ต้องอาศัยอสุจิของผู้ชายอีกต่อไป โดยคณะวิจัยของเธอสามารถทำให้ไข่ของหนูในห้องแล็บเกิดการปฏิสนธิได้แล้ว โดยไม่ใช้สเปิร์มจากหนูตัวผู้ แต่ใช้เซลล์ร่างกาย (somatic cells) ทีมของมหาวิทยาลัยโมนาชได้ใช้เทคนิคทางเคมีขจัดโครโมโซมชุดสำรองทิ้งไปในช่วงการปฏิสนธิ ปล่อยให้ชุดที่เหลือรวมตัวกับโครโมโซมที่เป็นชุดเดี่ยวๆจากสเปิร์ม อย่างไรก็ดีนักวิจัยยังไม่รู้ว่าตัวอ่อนที่ได้นี้จะมีชีวิตหรือไม่ จนกว่าจะย้ายไปใส่ในแม่ฝากเพื่อให้พัฒนาต่อไป จุดประสงค์เริ่มต้นของงานวิจัยนี้เพื่อช่วยผู้ชายที่ไม่อาจมีลูกได้ เนื่องจากไม่มีตัวอสุจิ (ไทยโพสต์ พุธที่ 11 กรกฎาคม 2544 หน้า 8)

สารฟลาโวนอยส์ในช็อกโกแลต ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐอเมริกา วิจัยพบว่า ช็อกโกแลตอาจเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจ เพราะสารฟลาโวนอยส์ที่เป็นส่วนประกอบในช็อกโกแลต มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือด ช็อกโกแลตที่มีสารฟลาโวนอยส์มากจะเข้าไปลดการอุดตันของเลือดและชะลอการเกิดอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจลงได้ (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)

ข่าวทั่วไป


เปิดตัวแล้วสมุดหน้าเหลืองออนไลน์

นายสมชัย สินจนานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย ผู้ให้บริการสมุดหน้าเหลือง เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.yellowpages.co.th ให้บริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งครอบคลุม 600,000 ร้านค้า ในหมวดธุรกิจ 2,500 หมวด รวมทั้งเลขหมายโทรศัพท์ทั่วไปกว่า 6 ล้านเลขหมาย และเปิดรับการลงทะเบียนเพิ่มชื่อได้ทั้งประเภทธุรกิจ และบุคคลทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และข้อมูลเพื่อการซื้อขายสินค้ารองรับการขยายตัวของผูใช้โทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต (เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2544 หน้า 12)

ปรอท-ซักผ้า

สมาคมกุมารแพทย์อเมริกัน ให้คำแนะนำ แก่บรรดาแพทย์และผู้ปกครองว่า ควรเลิกใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่มีส่วนประกอบของปรอท ควรใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เพราะว่าถ้าปรอทเกิดแตกขึ้นมาไอระเหยของปรอทจะถูกดูดซับเข้าสู่ร่างกาย ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารปรอทมากๆ โดยเฉพาะหญิงมีครรภ์ อาจทำให้เสียชีวิตได้ (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2544 หน้า 8)

ประกวดสื่อท่องเน็ตปลอดภัยได้สาระ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ร่วมกันจัดประกวดสื่อคอมพิวเตอร์ดีเด่นเพื่อเยาวชนประจำปี 2543-2544 ผลงานที่เข้าประกวดต้องอยู่ในรูปแบบของดิสเกต ซีดี-รอม และเว็บเพจ และจะต้องมีคุณสมบัติอยู่ภายในหัวข้อที่กำหนดคือ “ท่องอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สยช. หรือ www.nectec.or.th, www.school.net.th, www.nitc.go.th (เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 หน้า 16)

ไทยเก่งได้ 2 ทองวงโยธวาทิตโลก

วงโยธวาทิตของไทยจากโรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี ซึ่งได้เข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีโลก ครั้งที่ 14 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง โดยเหรียญแรกได้จากการแข่งขันประเภทมาร์ชชิ่ง ซึ่งเป็นการประกวดในลักษณะของการเดินสวนสนามแบบทหาร อีกเหรียญหนึ่งได้จากการแข่งขันประเภทแปรขบวน ซึ่งได้นำเสนอเรื่อง “เราคนไทย” เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2544 หน้า 19)

‘พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย’ แห่งแรกที่สุพรรณฯ อีกตำนาน..กระดูกสันหลังของชาติ

สืบเนื่องจากที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงลงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตที่ จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2529 และเสด็จมาทรงเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2529 นายอารีย์ วงศ์อารยะ ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรีในสมัยนั้น จึงได้คิดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ภายในแสดงสิ่งสำคัญ เช่น รวงข้าว เคียวด้ามทองที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงใช้ และยังรวบรวมภาพเหตุการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทรงใช้ในการทำนา ซื่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับชาวนาไทย (เดลินิวส์ พุธที่ 4 กรกฎาคม 2544 หน้า 30)

วิวัฒนาการของเล่นไทยจากธรรมชาติสู่เทคโนโลยี

นายเอนก นาวิกมูล คณะกรรมการบ้านพิพิธภัณฑ์ สถานที่ที่รวบรวมและจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต อาทิ ของเล่น หนังสือ ฯลฯ ที่มีคุณค่า ได้ใช้เวลารวบรวมนานกว่า 10 ปี และเป็นของเก่ามีอายุ 30-50 ปี พิพิธภัณฑ์นี้จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 44 ได้จัดหมวดหมู่และจำลองบรรยากาศให้น่าสนใจ ของบางชิ้นไม่สามารถหาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์อื่น พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่ ถ.ศาลาธรรมสพน์ พุทธมณฑลสาย 2 นับเป็นศูนย์ข้อมูลในการค้นคว้าเรื่องราวในอดีตที่มีคุณค่าต่อคนรุ่นใหม่ (เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2544 หน้า 27)

ชี้ยากระเพาะทำ “มดลูกแตก”

ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ประธานกลุ่มศึกษาปัญหายา (กศย.) กล่าวถึง กรณีที่มีวัยรุ่นนิยมใช้ยารักษาโรคกระเพาะ ในการทำแท้งว่า ยาดังกล่าวมีชื่อเรียกสามัญทางยาว่า MISOPROSTOL เป็นยานำเข้าและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย รวมทั้งยังไม่มีระบบติดตามความปลอดภัยในการใช้ยาตัวนี้ และเคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนี้จาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2542 เนื่องจากมีวัยรุ่นและนักศึกษาไปซื้อมาใช้กันมาก ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะมีการนำยาไปใช้ผิดประเภท ทางคณะจึงขอให้ อย. เข้าไปตรวจสอบ และพบว่ามีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง โดยวัยรุ่นนำไปใช้เป็นยาขับเลือดเพื่อทำแท้ง ทำให้เกิดเลือดออกในช่องคลอด ประกอบกับได้รับข้อมูลจากประเทศบราซิลระบุว่า ผู้ที่ใช้ยานี้จำนวน 72 คนจากทั้งหมด 454 คน ซึ่งใช้ยาเพื่อการทำแท้งในช่วง 2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ พบว่า 20% มีการแท้งที่สมบูรณ์ ส่วนอีก 80% ต้องกลับไปพบแพทย์เนื่องจากอาการตกเลือด เพราะยาตัวนี้มีวิธีการใช้คือการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดประมาณ 2-5 เม็ด ซึ่งความรุนแรงของยาทำให้มดลูกแตกได้ (ไทยรัฐ เสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2544 หน้า 15)

ทำแจ้งเกิดที่รพ.ไม่ต้องไปเขต

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม.ได้ร่วมกับกรมการปกครอง และ รพ.จุฬาฯ เปิดบริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ. สำหรับสถานที่เปิดให้บริการใน กทม. มี 7 แห่ง ใช้บริการได้ทุกวันตั้งแต่ 08.30 – 16.30 น. ได้แก่ วชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี รพ.ตำรวจ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ส่วน รพ.ศิริราช จะเปิดบริการสิงหาคมนี้ และอนาคตจะขยายไปยัง รพ.เอกชนด้วย (สยามรัฐ พฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 6)

นักโทษทำวิปัสสนากรรมฐานได้ผล คลายความทุกข์ประพฤติตัวกันดีขึ้น

อาจารย์วิชาโรคจิต โรงพยาบาลที่เมืองเบอร์มิงแฮม ได้พบจากการศึกษาวิจัยว่า การนำเอาการนั่งวิปัสสนากรรมฐานไปใช้ตามเรือนจำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอินเดีย สหรัฐฯ และนิวซีแลนด์ และกำลังทดลองอยู่ในอังกฤษ ปรากฏว่าได้ผลดี ช่วยให้บรรดานักโทษพากันประพฤติตัวดีขึ้น และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น นักโทษผู้ที่รับการฝึกวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ค่อยซึมเศร้า รู้สึกสิ้นหวัง และเห็นเจ้าหน้าที่เป็นศัตรูเหมือนดังแต่ก่อน และบางคนก็ลดการสูบบุหรี่น้อยลงกว่าเดิมด้วย ซึ่งก่อนหน้านั้น สถาบันสุขภาพอนามัยของสหรัฐฯ ก็เคยศึกษาพบว่า การให้นักโทษฝึกนั่งวิปัสสนา ช่วยให้นักโทษลดการใช้ยาเสพย์ติดและสุรายาเมาลงได้ (ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 หน้า 7)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215