จอมตรีภพ

พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

 

 

        ตัวเราพระจอมเกล้า
เลี้ยงเสนาข้าราชการ
        ตำรานี้ชื่อตรีภพ
หญิงชายที่เกิดมา
ท่านให้เอาเดือนกับวัน
แม้ได้เท่าใดมี
ถ้าเห็นมากกว่าสิบ
เหลือนั้นควรทำนาย
ไม่ต้องไปคูณหาร
ตรีภพดังนี้หนา
        เศษ 1 เสาเรือนไฟไหม้
ไร้เรือนที่เพื่อนพิง
จะร่อนเร่ระเหระหน
เพราะว่าชะตาเรา
        เศษ 2 จะครองไข้
หยูกยาจะหาทำ
        เศษ 3 ความสบาย
พอสมสกุลตัว
        เศษ 4 มีข้าครอก
อุปถัมภ์ล้วนสำอางค์
        เศษ 5 ชะตากลับ
ภายหลังมาชะตาเป็น
        เศษ 6 จะยกญาติ
เงินตรายศฐาพลัน
        เศษ 7 นั้นผ้าขาด
พักตราย่อมราคี
        เศษ 8 นั้นเปรื่องยศ
ทรัพย์ศฤงคารสถานถิ่น
        เศษ 9 กินข้าวกลางตลาด
ถึงจะมีวาสนา
แม้ตระกูลวณิพก
ดังนักเลงสุราบาน
        เศษ 10 นกแขกเต้า
แสวงดีย่อมมีผล
เหมือนปักษีอันมีปีก
ถ้าประมาทจะเสียการ
        จงสำเร็จสร็จสิบทัศน์
จะดีชั่วคนทั้งหลาย
อย่าเสียใจว่าเป็นเคราะห์
ตรีภพดังนี้หนา

บำรุงเหล่าราษฎร์สำราญ
ใช้แบบนี้ดีนักแล
จงปรารภเร่งศึกษา
ตามชะตาชั่วและดี
ประสมกันเข้ากับปี
จึงประกอบให้ควรทาย
เอาสิบหักออกดังหมาย
ตามตำหรับโบราณมา
ให้ป่วยการเสียเวลา
วิเศษนักประจักษ์จริง
ชะตาใครทั้งชายหญิง
ที่พึ่งพักพำนักเนาว์
เร่งเจียมตนอย่าดูเบา
โทษประกอบจึงเกิดกรรม
มีโรคร้ายจึงประจำ
บ่ถูกแก้จนแก่ตัว
มีข้าควายและเกวียนวัว
เข้าที่ทายสถานกลาง
เอนกนอกคนานาง
บ่ไข้ชุกบ่ทุกข์เป็น
ทุนทรัพย์แรกแสนเข็ญ
ทุนทรัพย์นับหมื่นปี
เป็นเชื้อชาติประเสริฐสรรพ์
จะรุ่งเรืองประเทืองศรี
จะนุ่งห่มก็เต็มที
ระคายครับทั้งทรัพย์สิน
จะปรากฏกระเดื่องดิน
ทั้งอำนาจและวาสนา
เสมอชาติสุนัขา
ต้องประกอบทำการงาน
ถึงต่ำตกก็บ่นาน
พอขวนขวายใส่ท้องตน
ทำรังเฝ้าระวังตน
อย่าคลอเคล้ากับเหล่าพาล
รู้หลบหลีกธนูพาล
จะชอกช้ำระกำกาย
ครั้นแจ้งชัดควรทำนาย
เป็นบุญกรรมหนุนนำมา
คราวเฉพาะดวงชะตา
นั้นแน่นักประจักษ์เอย