หัวข้อข่าวปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 2001-06-05

ข่าวการศึกษา

กศน.ผ่อนปรนให้เด็กผ่านเอนท์ นิรโทษพวกที่สอบในปีก่อนๆ มาด้วยพร้อมปิดตายนร. ในระบบ
ส่งครูลงพื้นที่เฟ้นหานร. จนจริงเพื่อจัดให้ได้ 5 ฟรีในโรงเรียน
พระสังฆราชทรงเตือนสติทำปฏิรูปการศึกษา อย่าตัดการสอนพุทธศาสนาออกจากหลักสูตร

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี

กฟผ.นำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลงแม่ฮ่องสอน
“ยูบีซี”เผย 2 คนไทยท่องอวกาศครั้งแรก
75 ล้าน(แรก)ที่ถมให้กับไฮเทค
เวอริไซน์คุมสกุล .com ต่อปล่อย .org .net หนีผูกขาด
สถาบันราชภัฏฯจับมือ ‘มหิดล’ ตั้งศูนย์รีไซเคิล

ข่าววิจัย/พัฒนา

เตาอั้งโล่ยุคใหม่แพงแต่ประหยัดพลังงาน
เทคโนฯสุรนารีคว้าแชมป์หุ่นยนต์บริการสมองกล
มหิดลสกัดสารจากต้นข้าวหลามต้านมะเร็ง
ก๊าซกล้วยน้ำว้าสะอาดให้ความร้อนสูง
เร่งศึกษาเตาเผาศพแบบใหม่ประหยัดพลังงาน-ลดมลพิษ
สกว.เปิดเว็บไซต์ ‘เพื่อเยาวชน’ ผลิตนักวิจัยรุ่นจิ๋ว

ข่าวทั่วไป

จิบน้ำชาช่วยป้องกันรักษาฟัน ฆ่าเชื้อโรคสารพันถึง 300 ชนิด
“สโตรก”โรคใกล้ตัวมหาภัย!อันดับ 4
ก.แรงงานฯตั้งศูนย์ IMC สนองนโยบายรัฐ
ทักษิณเห็นดีกระทรวงกีฬา

ข่าวการศึกษา


กศน.ผ่อนปรนให้เด็กผ่านเอนท์ นิรโทษพวกที่สอบในปีก่อนๆ มาด้วยพร้อมปิดตายนร. ในระบบ

นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) เปิดเผยว่า นพ.เกษม วัฒนชัย รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่กศน.484/2544 เรื่องการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา โดยให้ยกเลิกคำสั่ง กศน.ที่ 1120/2540 เรื่องการงดรับนักเรียนในระบบโรงเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด กศน. สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนตามหลักสูตร กศน.สายสามัญตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ถึงปีการศึกษา 2543 ที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง กศน.ดังกล่าว ปรากฏว่าได้เรียนและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร รวมทั้งได้รับอนุมัติการเรียน และการจบหลักสูตรตามเงื่อนไขที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทุกประการ จึงให้ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร กศน.สายสามัญนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติการจบหลักสูตร และสำหรับนโยบายงดรับนักเรียนในระบบโรงเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนนั้น ได้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ โดยระบุในคุณสมบัติของผู้เรียนว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรียน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นไป (สยามรัฐ พุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 หน้า 20)

ส่งครูลงพื้นที่เฟ้นหานร. จนจริงเพื่อจัดให้ได้ 5 ฟรีในโรงเรียน

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รองปลัดกทม. เปิดเผยว่าได้กำชับนโยบายด้านการศึกษากับคณะผู้บริหารร.ร.สังกัดกทม. 432 แห่ง ไม่ให้เรียกเก็บเงินจากผู้ปกครองยกเว้นกรณีพิเศษ อาทิ ค่าประกันชีวิตนักเรียน และค่าอุปกรณ์เสริมสำหรับเด็กเล็ก ทั้งนี้ขึ้นกับความสมัครใจของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกโรงเรียนเร่งสำรวจนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 5 ประเภท คือ อาหารเสริม (นม) แบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องแบบและอาหารกลางวัน ซึ่งผู้ว่าฯ กทม.กำชับให้ครูประจำชั้นลงพื้นที่สำรวจนักเรียนทุกบ้าน โดยให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน คาดว่าสามารถสรุปสถิตินักเรียนได้กลาง มิ.ย.นี้ จากนั้นจะนำผลไปประมวลเพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนที่จะเข้าโครงการจริง และจะเริ่มปฏิบัติตามโครงการในเทอม 2 นี้ (สยามรัฐ ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2544 หน้า6)

พระสังฆราชทรงเตือนสติทำปฏิรูปการศึกษา อย่าตัดการสอนพุทธศาสนาออกจากหลักสูตร

จากการประชุมสัมมนาเรื่อง “พระพุทธศาสนากับการปฏิรูปการศึกษา” ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2544 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระดำรัสเตือนสติเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา ว่าควรให้มีพุทธศาสนาในหลักสูตรการศึกษา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีกระแสรับสั่งกับนายกรัฐมนตรีว่า ขอให้ช่วยดูแลเอาใจใส่พระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังนั้นการศึกษากับศาสนาจะต้องอยู่คู่กัน (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2544 หน้า10)

ข่าววิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี


กฟผ.นำโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลงแม่ฮ่องสอน

นายวิวัฒน์ พฤกษะวัน ผู้ช่วยผู้ว่าการนโยบายและแผนแห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และคณะได้นำสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งไปดูพื้นที่เพื่อจะสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจาก จ.แม่ฮ่องสอนมีธรรมชาติเป็นป่าเขาที่ยังไม่มีไฟฟ้าแรงสูงจากส่วนกลางไปถึง การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่ 2 วงเงิน 195.25 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปีให้พลัง 500 เมกะวัตต์ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2544 หน้า 26)

“ยูบีซี”เผย 2 คนไทยท่องอวกาศครั้งแรก

บริษัทยูไนเต็ดบรอดคาสติ้ง ผู้ผลิต UBC ร่วมกับ ดิสคอฟเวอรี่ แชแนล ในโครงการ Trip to the Edge of Space ให้รางวัลใหญ่ คือการนั่งเครื่องบิน มิก 25 (Mig 25) ของรัสเซียเพื่อสู่อวกาศที่สามารถมองเห็นส่วนโค้งของโลกได้อย่างชัดเจน เมื่อมองท้องฟ้าจะเห็นเป็นสีดำ และมองลงมาบนพื้นโลกจะเห็นเป็นสีฟ้า คนไทยผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นไปท่องอวกาศ 2 คนคือ น.พ.เทียนชัย รัศมีมาสเมือง และจ่าเอกเดชา จันทร์พล ทั้ง 2 จะต้องได้รับการฝึกที่เวชศาสตร์การบิน รพ.ภูมิพล ก่อนที่จะเดินทางสู่กรุงมอสโค เพื่อไปฐานทัพอวกาศของรัสเซีย ในวันที่ 25 มิถุนายน 2544 นับเป็นครั้งแรกของคนไทยและของเอเชียอาคเนย์ (เดลินิวส์ พุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 หน้า 36)

75 ล้าน(แรก)ที่ถมให้กับไฮเทค

นายอภัย จันทนจุลกะ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง แถลงอย่างเป็นทางการว่า โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลได้เกิดขึ้นแล้ว เริ่มแรกจะทำแค่ 1,000 อบต.ในวงเงิน 75 ล้าน ช่วงนำร่องนับแต่วันเปิดตัว มีตำบลที่ติดตั้งอินเตอร์เน็ตแล้ว 10 จุด การจัดระบบอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นปกครอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เองภายในปี 2546 แต่การดำเนินงานของ อบต. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะขาดการบริหารจัดการระบบข้อมูล และความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เลยต้องเอาคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเทลงไปให้ใช้พัฒนาฝีมือ เข้าดูเว็บไซต์ได้ที่ www.khonthai.com (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2544 หน้า 12)

เวอริไซน์คุมสกุล .com ต่อปล่อย .org .net หนีผูกขาด

กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา อนุญาตให้บริษัท เวอริไซน์ อิงค์ ยังคงเป็นบริษัทที่ควบคุมนามสกุลเว็บไซต์ หรือโดเมนเนม .com ต่อไป และขณะเดียวกัน ให้เลิกคุมนามสกุล .org ส่วน .net จะเปิดให้บริษัทอื่นเสนอแข่งเป็นผู้ดูแล ซึ่งบริษัทเวอริไซน์ จะดูแลจัดสรรนามสกุลดอทคอมจนถึงปี 2007 จากนั้นจะมีการทบทวนสิทธิ์กันอีกครั้ง ส่วนสิทธิ์ในนามสกุล .org และจำนวนเงิน 5 ล้าน เหรียญสหรัฐจะถูกจัดสรรให้กับองค์กรที่ไม่หวังกำไรในปี 2002 ส่วนการเปิดแข่งขันให้บริษัทอื่นเข้ามาดูแล .net แทนนั้นจะเกิดขึ้นภายในเดือน มิ.ย. 2005 หรือเท่ากับว่าจะเปิดประมูลประมาณเดือน พ.ย. 2003 หรือ ม.ค. 2005 ล่าสุดองค์กรไอแคน (ICANN) ที่ทำหน้าที่บริหารจัดการโดเมนเนมประสบปัญหาชื่อไม่พอใช้ จึงได้มีการกำหนดนามสกุลโดเมนเนมเพิ่มขึ้น คือ .biz และ .info นอกจากนี้ ยังมีชื่อที่เตรียมจะอนุมัติให้ใช้ต่อไปคือ .pro และ .name (ไทยโพสต์ อังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 หน้า 6)

สถาบันราชภัฏฯจับมือ ‘มหิดล’ ตั้งศูนย์รีไซเคิล

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์รีไซเคิลในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพราะจังหวัดประสบกับปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการตั้งศูนย์รีไซเคิลในเขตเทศบาล และคาดว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และมีแนวทางในการจัดการกับมูลฝอยในพื้นที่ตัวเองได้เป็นอย่างดี (เดลินิวส์ อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544 หน้า 28)

ข่าววิจัย/พัฒนา


เตาอั้งโล่ยุคใหม่แพงแต่ประหยัดพลังงาน

นายเอกณัฐฏ กระจ่างชิมาพร นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) เพื่อทำวิจัยเรื่อง เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เป็นเตาที่ประหยัดถ่านถึง 30-40% มีอายุการใช้งานนานถึง 2 ปี ราคาเตาสูงกว่าเตาธรรมดา จากการศึกษาเปรียบเทียบแล้วพบว่า คุ้มค่ากว่าเตาธรรมดา (เดลินิวส์ พุธที่ 30 พฤษภาคม 2544 หน้า 16)

เทคโนฯสุรนารีคว้าแชมป์หุ่นยนต์บริการสมองกล

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ได้ประกาศผลการแข่งขันหุ่นยนต์บริการสมองกลชิงแชมป์ประเทศไทย (Partner Robot Content) โดยรางวัลชนะเลิศคือ ทีมราชาวดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์นานาชาติที่ ประเทศญี่ปุ่น เดือนพฤศจิกายนศกนี้ ส่วนรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมโกลบอล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมบุญรอด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรางวัลความคิดพิสดาร ได้แก่ ทีมกระป๋อง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เดลินิวส์ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2544 หน้า 16)

มหิดลสกัดสารจากต้นข้าวหลามต้านมะเร็ง

รายงานผลงานวิจัยของ ผศ.ดร. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Journal of Natural Products ว่าได้พบสารที่มีโครงสร้างใหม่ 7 ชนิดสกัดจากเปลือกต้นข้าวหลาม ซึ่งมีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็ง ดร.นพมาศ ได้ทำการทดลอง โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งเม็ดสีผิว มะเร็งสมองจากผู้ป่วย ในหลอดทดลอง และนำสารที่สกัดได้จากเปลือกต้นข้าวหลามไปใส่ไว้ในหลอดทดลองนาน 48 ชั่วโมง พบว่าสารที่พบในต้นข้าวหลามมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง การวิจัยนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อไปอีก ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเภสัชและการสังเคราะห์สารใหม่ๆ (เดลินิวส์ เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2544 หน้า 24)

ก๊าซกล้วยน้ำว้าสะอาดให้ความร้อนสูง

จังหวัดพิษณุโลก มีการทำกล้วยตากและกล้วยอบกันมาก ทำให้มีเปลือกกล้วยน้ำว้าสุกที่ต้องทิ้งเป็นปริมาณ 2,500 ตันต่อปี ทำให้เกิดจุลินทรีย์และกลิ่นเน่าเหม็นเป็นปัญหากับสภาวะแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ทุนมหาวิทยาลัยนเรศวรศึกษา ผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกกล้วยขึ้น ผลการวิจัยพบว่า จากการหมักเปลือกกล้วยในบ่อหมักขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรในช่วงระยะเวลา 16-25 วัน ได้ก๊าซชีวภาพปริมาณ 1,000-1,100 ลิตรต่อวัน ก๊าซเปลือกกล้วยมีความสะอาดให้ความร้อนสูง สามารถนำไปใช้ในครัวเรือนและอบกล้วยเสริม กากที่เหลือยังสามารถไปทำปุ๋ยหมักต่อไปได้ด้วย (ไทยรัฐ พฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2544 หน้า 7)

เร่งศึกษาเตาเผาศพแบบใหม่ประหยัดพลังงาน-ลดมลพิษ

นายสาทิส ถาวรนันท์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการศึกษาวิจัยวิธีการเผาศพแบบประหยัดพลังงาน และลดมลพิษซึ่งออกแบบ 2 ชนิดคือ เตาเผาศพแบบศพน้อย และศพมาก ซึ่งจะเป็นเตาเผาศพราคาถูกใช้วัสดุภายในประเทศ สร้างได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว เหมาะสมกับสภาพการใช้เตาตามวัดต่างๆ ในปัจจุบัน ขณะนี้ได้ทดสอบอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เมื่อเสร็จแล้วหน่วยงานที่สนใจนำแบบไปใช้เผยแพร่ได้ (เดลินิวส์ อังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544 หน้า 30)

สกว.เปิดเว็บไซต์ ‘เพื่อเยาวชน’ ผลิตนักวิจัยรุ่นจิ๋ว

น.ส. กชกร ชิณะวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาค (สกว.ภาค) เปิดเผยว่าขณะนี้ สกว.ภาค ได้เปิดเว็บไซต์ชื่อ www.vijai.org ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยท้องถิ่น ทั้งในด้านองค์ความรู้และสถานการณ์เคลื่อนไหวต่างๆ เป็นพื้นที่ของ “สกว. เยาวชน” โดยเฉพาะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างความเคลื่อนไหวและสร้างองค์ความรู้แก่เยาวชน เป็นแหล่งความรู้ที่ทำให้เด็กๆ รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ ค้นคว้าหาความรู้ในการทำรายงานหรือโครงการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ นำเสนอผลงานของตนเอง และให้เป็นโอกาสในการลดช่องว่างระหว่างเด็กเมืองกับเด็กชนบท อันจะนำไปสู่การสร้างรากฐานนักวิจัยรุ่นเยาว์ (ไทยโพสต์ พุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 หน้า 9)

ข่าวทั่วไป


จิบน้ำชาช่วยป้องกันรักษาฟัน ฆ่าเชื้อโรคสารพันถึง 300 ชนิด

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยทันตแพทย์อิลินนอยส์แห่งสหรัฐฯ ได้พบสรรพคุณของชาว่า มีสารฆ่าเชื้อโรคในปากที่ทำให้เป็นโรคเหงือกและฟันผุเป็นรูได้ สารมีฤทธิ์ฆ่าหรือสกัดเชื้อคราบจับเกาะตามฟันไม่ให้เจริญเติบโต ปล่อยกรดทำลายให้ฟันผุ ในการทดลองกับพวกอาสาสมัครให้อมน้ำชาไว้นาน 30 วินาทีแล้วจึงบ้วนทิ้ง ให้ทำคนละ 5 หนห่างกันหนละ 3 นาทีเพื่อให้เหมือนกับเมื่อตอนจิบน้ำชา ได้พบว่าเชื้อโรคในคราบฟันหยุดเติบโตและกลั่นกรดออกมาทำลายฟัน ทำให้ฟันผุลง จากการวิเคราะห์ได้พบว่าในคราบฟันนั้นมีเชื้อโรคอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 300 สายพันธุ์ เชื้อโรคเหล่านี้สร้างกรดทำให้ฟันผุ นอกจากนั้นยังเป็นตัวการของโรคเหงือกอีกด้วย (ไทยรัฐ ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2544 หน้า 7)

“สโตรก”โรคใกล้ตัวมหาภัย!อันดับ 4

“สโตรก” หรือโรคสมองขาดเลือดเป็นโรคที่จัดให้อยู่ในอันดับ 4 ของสาเหตุการตายร้ายแรงในประเทศไทยรองลงมาจากโรคมะเร็ง หัวใจ และอุบัติเหตุ อาการเริ่มแรกของผู้ป่วยคือ กล้ามเนื้อที่แขนหรือขามักจะอ่อนแรง การเคลื่อนไหวที่ใบหน้าและแขนขาจะช้าลง โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า มุมปากจะเริ่มตก อมน้ำลายไว้ในปากไม่ได้ ความจำเสื่อมชั่วขณะ พูดไม่ชัด ระยะที่สองหรือเป็นระยะเข้าสู่ช่วงอัมพฤกษ์ ผู้ป่วยจะเริ่มเสียการทรงตัว มีอาการตามัวครึ่งตา หรือมืดไปข้างหนึ่ง และเริ่มเสียความทรงจำ ระยะสุดท้ายเมื่อมีอาการรุนแรงมากขึ้น หรือเข้าขั้นเป็นอัมพาต ทั้งแขนและขาจะอ่อนแรงขยับเองไม่ได้สูญเสียการทรงตัว พูดหรือเปล่งเสียงออกมาจากลำคอไม่ได้ กล้ามเนื้อหน้าทำงานไม่เท่ากัน หนังตาตก กลอกตาไม่ได้ กลืนอาหารลำบาก ปฏิกิริยาตอบสนองช้า และสูญเสียความทรงจำในที่สุด สาเหตุของการเกิดโรคนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สถิติตัวเลขผู้ป่วยอัมพาตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคือ การที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง มักมีสาเหตุเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดซึ่งเป็นทางเดินของเลือดส่งไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆ ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตแต่ละระยะตามมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค (ไทยรัฐ อังคารที่ 5 มิถุนายน 2544 หน้า 1,5)

ก.แรงงานฯตั้งศูนย์ IMC สนองนโยบายรัฐ

นายสกล บุญคำ ที่ปรึกษาวิชาการสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานจะได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือ Information Management Center (IMC) เพื่อรับรองและประสานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างโฆษกกระทรวงและสำนักโฆษกของรัฐบาล เพื่อใช้สำหรับค้นข้อมูลข่าวสารไปชี้แจง หรือเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อเท็จจริง ดูได้ที่ www.mlosw.go.th/IMC.com (พิมพ์ไทย พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2544 หน้า 11)

ทักษิณเห็นดีกระทรวงกีฬา

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เห็นว่าควรมีการตั้งกระทรวงกีฬา ขณะที่ ครม. เห็นชอบร่างกรอบแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และยกมาตรฐานกีฬาไทย (เดลินิวส์ พุธที่ 3 พฤษภาคม 2544 หน้า 21)


KMUTT Digital Library
Contact Digital Library : info@lib.kmutt.ac.th
Tel : 0-2470-8215