-> ดำรงราชานุภาพ,ความทรงจำ.Cowan,William "The role of Prince Chutamani

-> ความหมายสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

-> การยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญของโลก