สาหร่ายเกลียวทอง ( Spirulina )

ทุกวันนี้มนุษย์กำลังหันกลับเข้าสู่ธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการ ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการบำบัดรักษาโรค
ถ้าสิ่งใดที่สามารถป้องกันได้ ด้วยสารจากธรรมชาติก็จะเป็นที่นิยมยิ่งนัก สาหร่ายเกลียวทอง เป็นพืชธรรมชาติ
ชนิดหนึ่ง ซึ่งถ้าได้รับประทานติดต่อกันนานพอสมควร จะมีผลดีต่อสุขภาพพลานามัยหลายประการ
สาหร่ายเกลียวทอง เป็นพืชหลายเซลล์ มีลักษณะเป็นเกลียว ผนังเซลล์ประกอบด้วยน้ำตาลชนิดต่าง ๆ
และโปรตีนซึ่งแตกต่างจาก พืชชนิดอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลลูโลส เป็นสาหร่ายสีเขียวเข้ม ชอบขึ้นใน
น้ำอุ่นที่มีความเป็นด่างสูง แต่สามารถปรับตัวให้อยู่ใน สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีกว่าพืชชนิดอื่น ปัจจุบันเป็นที่
นิยมนำมา เป็นอาหารกันมาก จึงมีการเพาะเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่ทำการเพาะเลี้ยง ต่อมาเป็นประเทศไทย อินเดีย จีน และประเทศอื่น ๆ
สาหร่ายเกลียวทอง จะมีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกับอาหารชนิดอื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับแพทย์และ
นักโภชนาการ คือมีโปรตีนสูงถึง 65% เมื่อ เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ๆ ที่มีโปรตีนสูง เช่น ถั่วเหลือง
ซึ่งให้โปรตีนเพียง 37% ทั้งยังพบว่า โปรตีนของสาหร่ายเกลียวทองมีปริมาณสูงกว่าเนื้อสัตว์ นอกจากนี้
ยังประกอบไปด้วย กรดแกมม่าไลโนเลนิก (GLA) สูงกว่าพืชชนิดอื่น ๆ ซึ่งกรดนี้มีคุณสมบัติ ช่วยลดไขมันใน
เลือด ลดความดันโลหิต บรรเทาอาการข้ออักเสบ ปวดประจำเดือน ผิวหนังอักเสบ และสิวฝ้า คุณค่าทางเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค สาหร่ายเกลียวทอง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามินและเกลือแร่มากมาก เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารเสริม
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ระบบขับถ่ายสารพิษ และป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางในผู้ที่รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ
ที่มา : องค์การเภสัชกรรมตัวชี้วัดความแก่
ความชราภาพ มีอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละคนหรือแม้แต่ในคนเดียวกัน อวัยวะและระบบการทำงานของอวัยวะก็แสดงความเสื่อมถอยในอัตราที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะเป็นดังนี้ หัวใจ : จะมีขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุการใช้ออกซิเจน และระหว่างการออกกำลังกาย จะลดน้อยลงราวร้อยละ 10 ทุกๆ 10 ปี ในผู้ใหญ่เพศชาย ในขณะที่จะลดลงประมาณร้อยละ 7.5 ในเพศหญิง อย่างไรก็ตาม การทำงานของหัวใจจะสามารถทำงานได้ดี ตราบที่การสูบฉีดเลือดมีประสิทธิภาพ ปอด : ความจุของปอดในการหายใจเข้า จะลดลงระหว่างอายุ 20-30 ปี โดยจะลดลงไปประมาณร้อยละ 40 สมอง : จะสูญเสียเซลล์ประสาทตามอายุขัย หรืออาจมีการถูกทำลาย อย่างไรก็ตามมีการปรับตัวโดยการ เพิ่มการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เหลือ เพื่อเชื่อมโยงการส่งข้อมูลในสมอง ไต : โดยปกติประสิทธิภาพการกำจัดของเสียจากเลือดจะลดลง ความจุจะลดลง การปัสสาวะจะควบคุมไม่อยู่ เมื่อมีเนื้อเยื่อตาย แต่จะแก้ไขได้บ้าง เมื่อมีการฝึกหรือพัฒนาปรับพฤติกรรม ไขมันสะสม (Body Fat) : ร่างกายมิได้สูญเสียไขมันตามวัย แต่จะมีการกระจาย จากบริเวณใต้ผิวหนังไปส่วนที่ลึกลงไป ในผู้หญิงจะไปสะสมบริเวณตะโพก และโคนขา ส่วนผู้ชายมักจะเป็นบริเวณท้อง กล้ามเนื้อ : หากไม่ออกกำลังกาย จะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อ ในผู้หญิงประมาณ ร้อยละ 22 ส่วนผู้ชายประมาณร้อยละ23 การออกกำลังกายจะช่วยป้องกันได้ การเห็น : ในวัย 40 ปีขึ้นไป การจะเพ่งดูระยะใกล้ จะยากหรือไม่ชัด ความละเอียดในการเห็นจะลดลง โดยเริ่มที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ในวัย 50 ปีประกายตาจะหายไป การมองเห็นจะลำบากขึ้น และการจำแนกวัตถุเคลื่อนที่ ก็ยากขึ้น การได้ยิน : การรับฟังเสียงที่มีความถี่สูง จะแย่ลง และการลดถอยลงของการได้ยิน จะเป็นในชายมากกว่า ในหญิง
บุคลิกภาพ : หลังจากอายุ 30 ปี จะมีบุคลิกภาพที่สุขุม เยือกเย็นมากขึ้น ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะเป็นตัวบ่งชี้ความผิดปกติ หรือการเป็นโรค อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงข้อมูลที่รวบรวมได้ มิอาจจำไป ใช้อธิบายทุกกรณีได้ นอกจากจะได้มีการทบทวน และประยุกต์ใช้
ที่มา : องค์การเภสัชกรรมชาเขียว
ชาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสำหรับชาวจีน และชาวญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้ว ในระยะไม่กี่ปีมานี้ "กระแสธรรมชาตินิยม" ได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภค ที่ใส่ใจในสุขภาพ ประกอบกับมีการเผยแพร่ข้อมูล ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของชาเขียวตามสื่อต่างๆ อย่างมากมาย ทำให้เกิดกระแสตอบรับการบริโภคชาเขียว จนปัจจุบันมีผลิตภัณท์ที่มีส่วนผสมของชาเขียว นอกเหนือจากในรูปของชาชงออกมาสู่ท้องตลาดจำนวนมาก
สารสำคัญในชาเขียว ในใบชาเขียวมีสาร polyphenols ที่มีคุณสมบัติเป็นสารแอนติออกซิแดนซ์ในปริมาณสูง (30 - 35 % ของน้ำหนักใบชาแห้ง) เชื่อว่าสาร polyphenols นี่เองที่เป็นสารสำคัญและดีต่อสุขภาพ
ต้านอนุมูลอิสระ ดังที่กล่าวข้างต้นว่าชาเขียว มีสารแอนติออกซิแดนซ์ ที่ทรงพลังในปริมาณสูง สารแอนติออกซิแดนซ์นี้สามารถจับกับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ภาวะไขมันในเลือดสูง สารสกัดจากชาเขียวจึงป้องกันอันตรายที่เกิดจากฤทธิ์ของอนุมูลอิสระในร่างกายได้
ลดระดับน้ำตาลในเลือด Catechins ในชาเขียวมีประสิทธิภาพในการจำกัดการทำงานของ amylase enzyme ทำให้ไม่สามารถดูดซึมน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่ร่างกาย ผลทำให้น้ำตาลในเลือดไม่สูงขึ้น จากการทดสอบในหนูทดลอง พบว่า catechins ช่วยลดระดับกลูโคส และระดับอินซูลินในเลือดได้
ช่วยลดน้ำหนัก จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การดื่มชาเขียววันละ 2 ถ้วย ช่วยลดการเกิดไขมันส่วนเกิน และทำให้รู้สึกอิ่ม ในการทดลอง เมื่อให้หนูบริโภคอาหารปกติและเสริมด้วยสารสกัดชาเขียว พบว่าการสะสมไขมันในหนูลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม แต่เมื่อให้อาหารเสริมชาเขียวต่อไปนานๆ ปริมาณไขมันกลับไม่ลดลงต่ำจนผิดปกติ นอกจากอาหาร ได้แก่ ขนมปัง เค้ก ขนม ขบเคี้ยว ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง ลูกอม ฯลฯ ที่นำชาเขียวมาใช้แต่งกลิ่น สีและรสชาติของอาหารแล้ว เพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผู้ผลิตไดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากชาเขียวหลั่งไหลออกมาสู่ท้องตลาด นับตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันอย่าง สบู่ เกลืออาบน้ำ โลชั่น ครีม น้ำยาดับกลิ่นกาย ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และเครื่องสำอางต่างๆ มีการศึกษาวิจัย ถึงความเป็นไปได้ในการนำสารสกัดจากชาเขียว มาใช้เป็นสารกันบูดสำหรับอาหารสดไปจนถึง การนำชาเขียวมาผสมกับ เส้นใยผ้า เป็น " antimicrobial fiber" สำหรับเสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น และมีการนำไปใช้เป็น ส่วนผสมในแผ่นใยกรองอากาศสำหรับเครื่อง ปรับอากาศ นับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ และเข้ากับกระแสนิยมทีเดียว
ที่มา : องค์การเภสัชกรรมผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตฟักทอง
Pumpkin Yogurt

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟักทอง การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 10


โดย น.ส.นฤมล สืบสายสิงห์ นายวรชาติ ชวนัสพร ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


คุณสมบัติและลักษณะเด่น
โยเกิร์ตฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์นมหมักชนิดที่การหมักเกิดขึ้นในภาชนะบรรจุ โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ในกลุ่ม Lactobacillius sp. เปลี่ยนน้ำตาลแลคโตสในนมให้อยู่ในรูปกรดแลคติก ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นมวลเนื้อเดียวกัน มีสภาพกึ่งแข็งกึ่งเหลว สีขาวนวล มีกลิ่นหอมของนมและมีรสเปรี้ยว วัดค่าความเป็นกรดได้ที่ pH 4.6 หรือวัดในรูปความเข้มข้นของกรดแลคติกได้ 0.9% ด้านล่างของส่วนที่เป็นนมหมักจะเป็นส่วนของแยมฟักทอง ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดและมีชิ้นของเนื้อฟักทองแขวนลอยอยู่ มีรสหวาน ซึ่งเมื่อผู้บริโภคคนทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติกลมกล่อม น่ารับประทานยิ่งขึ้น
คุณค่าทางโภชนาการของโยเกิร์ตฟักทอง (246 กรัม)

คุณค่าทางโภชนาการ
ปริมาณ
พลังงาน (แคลอรี)
123.29
โปรตีน (กรัม)
8.09
ไขมัน (กรัม)
4.04
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)
13.79
แคลเซียม (มิลลิกรัม)
297.5
วิตามินเอ (I.U.)
809.91

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
-พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตฟักทองให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอาการท้องเสียเนื่องจากรับประทานผลิตภัณฑ์นมสด
-เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกฟักทองให้สามารถขายผลผลิตฟักทองได้มากขึ้น
-เป็นทางเลือกหนึ่งในการนำโยเกิร์ตฟักทองมาพัฒนาเป็นสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์รถเข็นคนพิการควบคุมด้วยระบบรู้จำเสียงพูด
Wheelchair Controlled with Speech Recognition System
โดย นายณรงค์รัตน์ เลี้ยวรุ่งโรจน์ นายอนุพงษ์ ธรรมรักษาสิทธิ์ รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์


รถเข็นคนพิการในปัจจุบันต้องใช้แขนในการเคลื่อนที่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับบุคคลที่แขนไม่มีแรงหรือว่าพิการทั้งแขนและขา จึงควรที่จะพัฒนาการขับเคลื่อนของรถเข็นให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยได้นำระบบรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) มาประยุกต์ใช้งานซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถรับรู้และเข้าใจเสียงพูดที่ได้รับเข้าสู่ระบบ โดยไม่ขึ้นกับผู้พูดในแต่ละสภาพแวดล้อม
คุณสมบัติและลักษณะเด่น
ระบบรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) ใช้ในการควบคุมรถเข็นคนพิการให้เคลื่อนที่ไป
ในทิศทางต่างๆ โดยกำหนดด้วยคำสั่ง 9 คำสั่ง ประกอบด้วยคำว่า เดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา กึ่งซ้าย กึ่งขวา เร็วขึ้น ช้าลง และหยุด ซึ่งจะเป็นคำสั่งที่ใช้เป็นสัญญาณอินพุตเข้าสู่ระบบ และระบบก็จะประมวลผลตัดสินใจและส่งค่าเอาท์พุต ออกไปควบคุมมอเตอร์เพื่อเคลื่อนรถเข็นคนพิการในทิศทางที่สั่ง องค์ประกอบหลักๆ ของระบบรู้จำเสียงพูดแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนคือ 1. การเตรียมสัญญาณขั้นต้น (Preprocessing)
เป็นขั้นตอนที่จะทำให้สัญญาณเสียงที่จะนำไปใช้ หรือรับเข้ามานั้น มีความสมบูรณ์มากที่สุด 2.การหาลักษณะสำคัญของเสียง (Feature Extraction) เป็นขั้นตอนที่ใช้สำหรับหาองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของเสียงแต่ละเสียงที่รับเข้ามา ให้รู้ว่าคำแต่ละคำนั้นมีลักษณะเด่นอย่างไร 3. การรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) เป็นขั้นตอนที่ให้ระบบทำการเรียนรู้โดยการนำสัญญาณเสียงเข้าสู่ระบบโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network System) เพื่อระบบจะทำการตัดสินใจ และให้ผลลัพธ์ตามสัญญาณเสียงที่แตกต่างกันได้ถูกต้อง คนพิการสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการ และช่วยทำให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางอีกด้วย
เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก GTZ ประเทศเยอรมนี ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและออกแบบเครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพในการขัดและปอกเปลือกผิว ทำให้ได้หัวมันฝรั่งที่สะอาดและสด พร้อมที่จะนำไปผ่านกระบวนการผลิตต่อไป
นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สนองตอบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัตินี้มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง ตัวเครื่องประกอบด้วย ลูกกลิ้งขัด จำนวน 8 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยช่วงขัดทราย ช่วงแปรงขนแข็งและช่วงแปรงขนอ่อนนุ่ม ลูกกลิ้งหมุนด้วยความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที มีปั๊มน้ำหมุนเวียนเป็นเหล็กไร้สนิม หัวฉีดพ่นน้ำเป็นแบบ clip eye let ที่ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย เครื่องดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ในการล้างทำความสะอาดหัวมันฝรั่งพร้อมไปกับการขัดปอกผิวมันฝรั่ง โดยใช้เวลาเพียง 2 นาทีเท่านั้น หัวมันฝรั่งที่ผ่านกระบวนการจึงเป็นมันฝรั่งที่สะอาดและสด พร้อมที่จะนำไปผ่านการผลิตต่อไป ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่ทำงานอย่างรวดเร็ว จึงทำให้มีการสูญเสียมันฝรั่งต่ำกว่า 6% นอกจากนี้เครื่องดังกล่าวยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพืชหัวชนิดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ที่มา : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร. จดหมายข่าว วว. 7, 3 (มีนาคม 2547) : 9

ยานอวกาศ Stardust เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากดาวหางได้สำเร็จ
เมื่อต้นเดือนมกราคมศกนี้ ยานอวกาศขององค์การนาสา (NASA) สหรัฐฯ ชื่อ Stardust ประสบผลสำเร็จในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากดาวหางชื่อ Wild 2 ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่าลูกปืน 6 เท่าและยังสามารถถ่ายภาพแกนกลาง (Core) ของดาวหางซึ่งประกอบด้วยน้ำแข็งอีกด้วย
ดาวหางเป็นดาวที่ดั้งเดิมซึ่งหลงเหลืออยู่จากการเกิดระบบสุริยะเมื่อ 4.6 พันล้านปีก่อน และถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่องค์การนาสาวางไว้ ยานอวกาศ Stardust จะนำส่วนของวัสดุ เช่น ฝุ่นที่เริ่มกำเนิดพร้อม ๆ กับสุริยะกลับสู่โลกในเดือนมกราคม 2549 เพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ของโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม จากรูปภาพที่ยาน Stardust ถ่ายในระยะ 240 กิโลเมตรจากแกนกลางของดาวส่งมายังโลกนักวิทยาศาสตร์รู้สึกสนเท่ห์กับลักษณะของดาวหาง Wild2 ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 กิโลเมตร โดยพบว่าลักษณะพื้นผิวขรุขระและมีสภาพภูมิประเทศหลากหลายโดยมีทั้งที่คล้ายปล่องภูเขาไฟ ผาสูง เป็นต้น
ดาวหางถือกำเนิดขึ้นในบริเวณนอกระบบสุริยะซึ่งมีความเย็นเยือกแข็งและ เมื่อโคจรเข้ามาในระบบสุริยะจะสูญเสียมวลทุกครั้ง เนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้สารประกอบอินทรีย์ที่เยือกแข็งบนผิวของดาวหางระเหยกลายเป็นไอ แก๊สขับเอาสิ่งที่ทับถมอยู่ภายใต้ผิวน้ำแข็งในลักษณะเป็นลำหรือ Jet หรือหางของดาวนั่นเอง ซึ่งในกรณีดาวหาง Wild2 แสดงถึง 6-12 Jets และที่มีขนาดใหญ่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร
ภาพถ่ายยังแสดงหลักฐานเป็นครั้งแรกว่ามีปล่องภูเขาไฟบนดาวหาง นอกจากนี้ลักษณะดาวหางค่อนข้างจะเป็นรูปทรงกลมต่างจากรูปถั่ว (Peanut-shaped) ซึ่งได้จากการถ่ายภาพจากดาวหาง Halley และ Borelly โดยยานอวกาศของนาสาเมื่อหลายปีก่อน นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าเนื่องจากดาวหาง Wild2 เพิ่งผ่านเข้ามาในระบบสุริยะเพียง 5 ครั้งเท่านั้นผิดกับกรณีดาวหาง Halley ซึ่งโคจรเข้ามาราว 1,000 ครั้ง จึงทำให้ลักษณะพื้นผิวดาวหาง Wild2 ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากทรงกลมไปเป็นลักษณะถั่วและหลุมที่เกิดขึ้น น่าจะมาจากการชนของดาวหาง Wild2 กับดาวหางดวงอื่น ๆ หรือกับดาวเคราะห์น้อย (Asteroid) ที่กระจายหมุนรอบดวงอาทิตย์

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน. รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากวอชิงตัน. ฉบับที่ 2(16-31 มกราคม 2547 ) : 3-4

หุ่นยนต์สำรวจท่อฝีมือ นักศึกษา มจธ.
การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจท่อระบายน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงแทนแรงงานคน ออกแบบพิเศษให้สามารถทำงานได้ในพื้นที่เปียก มีน้ำขัง ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยี ทางด้านหุ่นยนต์สำหรับใช้งานทางด้านการตรวจสอบแทนคน ในงานตรวจสอบระบบท่อ ซึ่งเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย อีกทั้งบางระบบของท่อยังมีขนาดเล็ก ไม่สามารถส่งคนเข้าไปตรวจสอบได้ ซึ่งหุ่นยนต์ลักษณะนี้ต้องนำเข้าในราคาแพงประมาณ 1 ล้านบาท แต่มีจุดด้อยคือ ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวาง กรณีภายในท่อมีเศษปูนที่แตกและสภาพท่อที่มีความเปียกชื้นหรือมีน้ำขัง รวมถึงการควบคุมกล้องที่ติดตั้งอยู่บนตัวหุ่นยนต์ทำได้ยาก โดยเฉพาะสภาพภายในท่อที่ไม่มีแสงสว่าง
นายไพศาล แซ่เลี่ยง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หนึ่งในทีมผู้สร้างหุ่นยนต์สำรวจท่อ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ไออาร์พียูเอส) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กล่าวว่า ทีมงานได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์สำรวจท่อให้สามารถเคลื่อนที่ภายในท่อกลมที่มีขนาดตั้งแต่ 7-12 นิ้ว รวมถึงท่อที่อยู่ในระดับลาดเอียง 30 องศา โดยความเร็วเคลื่อนที่สูงสุดภายในท่อกลมที่อยู่ในแนวระดับ เท่ากับ 10.05 เมตรต่อวินาที อีกทั้งยังสามารถทำงานภายในท่อที่มีความเปียกชื้น มีรอยต่อเชื่อม หรือมีผิวขรุขระได้ เนื่องจากมีการใช้ล้อที่มีลักษณะเป็นแทรคชั่น วีล และระบบไฟฟ้าทั้งหมดของหุ่นยนต์ยังมีการออกแบบเป็นพิเศษ บรรจุอยู่ภายในชิ้นส่วนปิดซึ่งสามารถกันน้ำและความชื้นได้
นอกจากนี้ ยังติดตั้งกล้องบันทึกภาพที่สามารถส่งภาพกลับมาแสดงผลยังคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์บังคับส่วนกลาง พร้อมทั้งระบบไฟส่องสว่างที่ช่วยให้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติภายในท่อได้ซึ่งเป็นภาพขาวดำ โดยหุ่นยนต์ก็สามารถทำงานในที่มืดได้

ที่มา : คมชัดลึก วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 หน้า 9

พจนานุกรมภาษามือสำหรับคนหูหนวกภาษามือ (Manual Language หรือ Sign Language คือภาษาสำหรับคนหูหนวก ใช้มือเป็นการสื่อความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด โดยแสดงสีหน้า และกิริยาท่าทางประกอบ คนหูหนวกส่วนใหญ่ใช้ภาษามือสื่อความหมายแทนคำพูดเป็นภาษาที่ได้ตกลง และรับรองว่าเป็นภาษามาตรฐานสำหรับคนหูหนวกได้
การสะกดด้วยนิ้วมือต้องทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป มีความคล่องและ แม่นยำที่สุดภาษามือจะช่วยขยายความเข้าใจ ในการสอนคำที่ออกเสียงตามวรรณยุกต์ เช่น เสือ เสื่อ เสื้อ ถ้าใช้ภามือกำกับแล้ว จะช่วยให้การทำความเข้าใจได้รวดเร็วขึ้น เพราะถ้าอ่านจากริมฝีปากอย่างเดียวจะเข้าใจได้ช้า ภาษามือทำได้ไม่ยาก แต่จะต้องมีแบบที่ยอมรับถ้าทำท่านั้นๆ จะต้องมีความหมายที่เข้าใจตรงกัน
โปรแกรมพจนานุกรมภาษามือสำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ได้พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรม Microsoft Embedded Visual Basic 3.0 เป็นโปรแกรมสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Visual Basic คุณสมบัตินอกจากจะสะดวกในการพกพาแล้ว ยังทำให้คุณสามารถเรียนรู้ภาษา ท่าทาง ได้อย่างรวดเร็ว เพราะในแต่ละความหมายจะแสดงให้เห็นด้วยภาพแบบวิดีโอ โดยเรียกผ่านโปรแกรม Windows Media Player ที่อยู่ในเครื่อง Pocket PC อยู่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก และสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว และยังจัดฟังก์ชันในการค้นหาคำศัพท์ ให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยสามารถค้นหาได้ทั้งแบบรวดเร็ว ค้นหาตามคำเหมือน ค้นหาตามดัชนี ค้นหาตามหมวดหมู่ และยังมีฟังก์ชัน ในการค้นหาที่เป็นรูปประโยคเป็นบทสนทนาขั้นพื้นฐานได้อีกด้วย

ที่มา: สมาคมการประดิษฐ์ไทย http://www.inventionthai.com

น้ำตาเทียมจากสารสกัดแกนปลาหมึก
เภสัชกรเชียงใหม่คิดค้นตำรับน้ำตาเทียมใหม่จากสารสกัดแกนปลาหมึกเป็นเจ้าแรกในโลก ทดสอบในคน 1 ปีรู้ผล มั่นใจมีความปลอดภัยสูง
ดร.ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ยังอยู่ระหว่างการวิจัยผลิตน้ำตาเทียมจากไคโตซาน เผยองค์ประกอบเข้มข้นน้อยกว่าน้ำตาเทียมทั่วไป 5 เท่า แต่ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน คาดว่าจะเป็นผู้วิจัยรายแรกของโลก เพราะจากการค้นหาข้อมูลวิจัยในเรื่องดังกล่าวจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ยังไม่พบงานวิจัยเรื่องนี้ ส่วนความคืบหน้าของงานวิจัยได้เสร็จสิ้นในระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าทำการทดสอบทางคลินิกในคน ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี
คุณสมบัติของไคโตซานเป็นสารพอลิเมอร์จากธรรมชาติ ซึ่งได้จากเปลือกกุ้ง ปู แกนปลาหมึก เป็นสารช่วยยึดติดเมือกที่ดีเข้ากับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ สามารถละลายตัวได้ ดูดซับน้ำและแผ่กระจายได้ดี มีความเฉื่อยทางชีวภาพ มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้น้ำตาเทียมที่อาจจะติดเชื้อจากอาการตาแห้ง ในการผลิตน้ำตาเทียมต้องเลือกใช้เฉพาะไคโตซานจากแกนปลาหมึก จึงจะได้น้ำตาเทียมที่มีสีใส นอกจากนี้การวิจัยยังคำนึงถึงคุณสมบัติ ในเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิภาพต้องหล่อลื่นตาได้ดีและมีความคงตัวที่ดี โดยการทดสอบในสัตว์ทดลองดูฤทธิ์ก่อการระคายเคือง ซึ่งใช้วิธีเดียวกับการทดสอบแชมพูตามมาตรฐาน มอก. ไม่ปรากฏอาการผิดปกติของสัตว์ทดลอง ขณะนี้ผลงานได้รับความสนใจจากบริษัท สยามเภสัช จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ เพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่าน้ำตาเทียมทั่วไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 5 พฤษภาคม 47 หน้า 6

สหฟาร์มผลิตแคลเซียมจากเปลือกไข่
บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในเครือสหฟาร์มวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกไข่เหลือทิ้ง ค้นหากรรมวิธีแปรสภาพให้เป็นแคลเซียมสำหรับเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยว ใช้เสริมอาหารสำหรับเด็ก เผยวัตถุดิบแคลเซียมจากเปลือกไข่ผ่านมาตรฐาน ปลอดจุลินทรีย์ก่อโรค ภาคเอกชนติดต่อรับตัวอย่างไปทดสอบใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
น.ส.จิราพร หอมสุคนธ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ในเครือสหฟาร์ม ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยให้ช่วยแก้ปัญหาขยะวัตถุดิบจากการประกอบอาหาร โดยเฉพาะเปลือกไข่ไก่ซึ่งเหลือทิ้งมาก และที่ผ่านมาได้จำหน่ายให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในราคาต่ำ บริษัทจึงต้องการเพิ่มมูลค่าขยะเปลือกไข่ดังกล่าว
จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าเปลือกไข่ไก่ จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญของแคลเซียมสูงมาก จึงวิจัยค้นหาวิธีนำแคลเซียมจากเปลือกไข่กลับมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากแคลเซียมถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก เป็นเกลือแร่ที่มีมากที่สุดในร่างกาย ทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์เห็นว่าแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ผง น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร พร้อมทั้งเลือกนำร่องทำการเสริมแคลเซียมจากเปลือกไข่ไก่ผงในผลิตภัณฑ์ถั่วเคลือบ ขนมปังอบกรอบและคุกกี้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ
สำหรับการวิเคราะห์ 3 ผลิตภัณฑ์อาหารนำร่องข้างต้น พบว่า หนึ่งหน่วยบริโภคของถั่วเคลือบเสริมแคลเซียม 40 กรัม ให้แคลเซียม 800 มก. ส่วนขนมปังอบกรอบเสริมแคลเซียม 27 กรัม และคุกกี้เสริมแคลเซียม 60 กรัม ให้แคลเซียม 352 มก. ทั้งนี้ หากรับประทานถั่วเคลือบ 1.5 ชิ้น จะได้รับแคลเซียมอยู่ร้อยละ 100 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน คุกกี้ 4 ชิ้น จะได้ปริมาณแคลเซียม 39% ขนมปังกรอบ 9 ชิ้น จะได้แคลเซียม 44% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ขณะนี้ บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างนำตัวอย่างเปลือกไข่ผงจากทีมงาน ไปทดลองใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัท และรอผลการตอบรับจากผู้บริโภคต่อไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 7 พฤษภาคม 47 หน้า 7

ทองพันชั่งสมุนไพรไทย รักษามะเร็ง
งานวิจัยสังเคราะห์พบสารใหม่จากต้นทองพันชั่ง ระบุมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูก ส่วนฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์อยู่ระหว่างการทดสอบ
น.ส.พีรดา ยิ่งยวด นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึงโครงงานวิจัยการสังเคราะห์สารใหม่จากต้นทองพันชั่งที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ว่า สารดังกล่าวคือสารไรนาแคนติน (Rhinacanthin) ซึ่งเป็นสารประกอบ แนปโทควิโนน เอสเทอร์ (Naphthoquinone Ester) โดยสารไรนาแคนตินที่แยกได้จากรากของต้นทองพันชั่งมีอยู่ 3 ชนิด คือ ไรนาแคนติน เอ็ม ไรนาแคนติน เอ็น และไรนาแคนติน คิว ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดีและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้บางชนิด งานวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการสังเคราะห์สารใหม่ ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของไรนาแคนติน เอ็ม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสาร และการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง สำหรับนำมาพัฒนาเป็นยา เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของโครงสร้างสารใหม่ ได้ส่งไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า สามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดี

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 7 พฤษภาคม 47 หน้า 7


Presented by
Digital Library Team | e-mmet@lib.kmutt.ac.th