เอนไซม์เซอร์เตียน ชลอความแก่
อาหารเสริมให้ประโยชน์ ต่อร่างกาย จริงหรือไม่
นักวิจัยไทยได้รับเลือก ให้ไปทำวิจัยที่ขั้วโลกใต้ กับนักวิจัยญี่ปุ่น
อ่านข่าวทั้งหมด >>

 

อาโรมาเธอราปี (Aromatherapy)
คำจำกัดความทางด้านจุลชีววิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร


วารสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของ eMMET ที่ตั้งใจจะทำเพื่อเผยแพร่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น มีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นสูง ด้วยภาษาที่ง่าย  ในฉบับแรก เป็นความรู้ทางเทคโนโลยีอาหาร อ่านต่อที่นี่

 

ระบบ HACCP
GMP (Good Manufacturing Practice)
คุณภาพและความปลอดภัย : อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

 

บทบรรณาธิการ
ถาม-ตอบ


Presented by
Digital Library Team | e-mmet@lib.kmutt.ac.th